Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com


MR Suomen vahvimmat peruslogo sähköoinen

AjankohtaistaTilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner


Kouluttajat ja asiantuntijat 


Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy:n kaikki kouluttajat ovat kokeneita asiakaspalvelun ammattilaisia joilla jokaisella erityisvahvuutena ovat haastavat, uhkaavat sekä poikkeavat palvelu- sekä kohtaamistilanteet, sekä näiden hallinta ennakoinnin sekä vuorovaikutuksen keinoin. Kouluttajillemme on kertynyt runsaasti kouluttajakokemusta erilaisissa organisaatioissa jo ennen Mielenrauhan asiantuntijaksi tulemista.

Mielenrauha on asettanut tavoitteekseen olla paras haastavien- sekä uhkaavien asiakas- ja kohtaamistilanteiden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys maassamme. Olemme Suomen ainoa  konfliktinhallintaan erikoistunut koulutustalo jonka koulutuksissa ennaltaehkäisy sekä maltilliset toimintamallit, sekä viestintä ja vuorovaikutus ovat kantava voima. Käytämme yli 10% liikevaihdostamme omien kouluttajien ja asiantuntijoiden jatkuvaan koulutukseen.


Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:llä on tiimissään myös kansainvälisiä huippu-asiantuntijoita uhkauksien analysointiin sekä häirintätapausten arviointiin ja hallintaan liittyen. Kansainvälisten asiantuntijoiden avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme erittäin korkealaatuisia ja laadukkaita asiantuntijapalveluita Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.


Erityisasiantuntijoidemme esittelyt ja tarkemmat tiedot löytvät tältä sivulta kotimaan asiantuntijoiden esittelyiden alta.

Totti Karpela


Toimitusjohtaja, pääkouluttaja

Valtionhallinnosta hankitun kattavan kouluttajakokemuksen lisäksi on Totti ehtinyt kouluttaa siviiliorganisaatioita jo vuodesta 1998 alkaen. Nykyisin lähes jokaisella mantereelle vuosittain kouluttava Totti on ehtinyt kerätä kokemuksia laaja-alaisesti eri teollisuuden alojen sekä asiantuntija- ja palvelualojen edustajien kouluttamisesta ja konsultoinnista. Totti on toiminut pitkään merkittävien organisaatioiden asiakaspalvelun kehittämisen parissa haasteellisten ja vaativien palvelutilanteiden sekä asiakkaiden osalta. Erityisosaamisalueena on pitkä kokemus esimiesten ja johtoryhmien valmentamisesta myös työpaikan sisäisten konflikti- ja viestintälanteiden sekä toimintamallien kehittämiseksi.

Totti toimii Mielenrauhan toimitusjohtajana ja pääkouluttajana, sekä projektiluontoisesti erilaisissa kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä mm. Euroopan neuvoston ja ETYJ:n palveluksessa. Noin puolet vuodesta Totti asuu Hong Kongissa, jossa hän toimii myös Peace of Mindin Ltd. pääkouluttajana ja toimitusjohtajana. 

Kahden yrityksen toimitusjohtajuuden lisäksi Totti toimii kansainvälisen Association Of European Threat Assessment Professionals - AETAP:n presidenttinä ja hallituksessa.

Totti Karpelalta löytyy myös ensimmäisenä Yhdysvaltojen ulkopuolisena ammattilaisena CTM-akkreditointi. Tutkintoon edellytetään todistettu kokemus toimimisesta väkivaltariskien ehkäisyn parissa ja laajan ammatillisen kirjallisuuden sekä uusimpien tutkimustietojen hallitsemista. Tutkintoon kuuluu juridiikan, kriminaalipsykologian, kuulusteluopin sekä riskienhallinnan alueita. Tällä hetkellä tutkinnon suorittaneita ammattilaisia on hieman yli 200.

Totin koulutusten vaikuttavuus perustuu hänen käytännönläheiseen, energiseen ja organisaatioiden sekä osallistujien erityistoiveet huomioivaan tapaan kouluttaa - keskustelun ja vuorovaikutuksen tärkeyttä unohtamatta.
TottiHKG
Tero Ålander

Terolla on käytännön kokemusta muutoksesta ja muutoksen hallinnasta jo kolmelta vuosikymmeneltä erilaisissa kotimaisissa sekä kansainvälisissä eri toimialojen organisaatioissa. Työtehtävät ovat olleet joko uuden toiminnan pystyttämistä tai olemassa olevan kunnostamista. Yhteinen tekijä kaikissa tehtävissä on ollut laaja-alainen ymmärrys muutoksenhallinnan osa-alueista niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin johtamisessa. Teron näkemyksen mukaan kaiken keskiössä on ihminen, joka on organisaationsa avainhenkilö onnistumisen varmistamisessa, ja jonka toimintakyvyn ylläpitäminen kaikissa olosuhteissa on keskeisin haaste.

Tero on akreditoitu Resilienssi- ja tunneälyvalmentaja, myynnin ja johtamisen verkostokonsultti, yrittäjä ja kokenut palveluliiketoiminnan johtaja. Teron osaamisalueeseen kuuluvat myös maltillisen konfliktinhallinnan menetelmät sekä työpaikkojen sisäisten haastavien viestintä- ja vuorovaikutustilanteiden hallinta. Terolla on liike-elämän kokemuksen lisäksi työkokemusta asiantuntijan ja toiminnankehittäjän tehtävistä sekä opetustehtävistä mm. ammattikorkeakouluissa ja oppilaitoksissa. Teron laaja-alainen näkemys ja käytännön kokemus yhdistettynä positiiviseen ja asiakaspalveluhenkiseen otteeseen toiminnan kehittämisessä luovat pohjan hauskoille, monipuolisille, innostaville ja käytännönläheisille koulutuksille ja valmennuksille.

Tero

Anne Kandolin


Anne Kandolin on työskennellyt vaihtelevissa asiakaspalvelutehtävissä parin vuosikymmenen ajan kunnallishallinnossa. Kokemusta on sekä matkalippujen tarkastajan työstä kentällä ja asiakasrajapinnassa, että esimiehen työstä. Hän on suorittanut esimiehen erikoisammattitukinnon Johtamistaidon opistossa.

Annen koulutuksissa koulutuksen teoria sidotaan käytäntöön useiden omakohtaisten asiakaspalvelutilanteiden ja esimerkkien kautta. Annen erikoisosaamista ovat
 haastavat asiakaspalvelutilanteet kentällä ja joukkoliikennevälineissä sekä asiakaspalautteisiin ja reklamaatioihin vastaaminen. Kiperämpien poikkeustilanteiden osalta häneltä löytyy myös kokemusta kriisitilanteiden johtamisesta.

Kouluttajana Anne on iloinen, käytännönläheinen ja uskaltaa heittäytyä aiheen sekä yleisön osalta.


Anne

Markus Markelin


Markuksella on kokemusta niin siviili- kuin valtiohallinnon palvelutilanteista jo yli 20 vuoden ajalta. Kouluttajakokemusta on kertynyt  jo vuodesta 1988 ja eri puolilta maailmaa karttuneet työkokemukset tuovat koulutuksiin mukaan myös näkemyksiä eri kulttuurien kohtaamisista. Markukselle onkin kertynyt laaja kirjo erilaisista konfliktitilanteista, sekä niiden jatkokäsittelystä ja prosessoinnista.

Markus tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja hänen koulutuksensa nojaavat vuorovaikutukseen ja keskusteluun. Hän ei usko puuduttavaan ja monotoniseen yksinpuheluun, vaan pyrkii saamaan ihmiset ajattelemaan itsenäisesti sekä löytämään haastaviin tilanteisiin itselleen hyvin sopivia toimintamalleja ja ratkaisuja.

Markus

Maija Putkonen

Maija  on toiminut asiakaspalvelualalla vuodesta 2002 ja saanut uransa alussa ensi kosketuksen Puhe-judoon sekä haastavien palvelutilanteiden hallintaan. Maija on hälytyskeskuspäivystäjän työssä päässyt hiomaan haastavien palvelutilanteiden hallintaa sekä rauhoittelua tilanteissa joissa asiakkaan käytös voi olla hyvinkin tunnepitoista.

Työnsä ohella Maija on toiminut myös ammattikouluttajana ja   opiskelee tällä hetkellä myös kouluttajan ammatillista pätevyyttä JAMKissa opettajakorkeakoulussa. Opintojen edetessä sekä Maijan uran aikana tärkeimmistä yksittäisistä opeista on ollut Puhe-judon sisältämä ajattelumalli haastavien asiakas- ja kohtaamistilanteiden hallinnassa. Maija on jopa kehittänyt oman asiakaspalvelu-ajatuksen teemalle "Hukuta asiakkaat hyvän palvelun hunajaan" jolloin kaikki vastustelu on turhaa. Maijan koulutukset ovat energisiä, käytännönläheisiä ja sisältävät paljon osallistujia aktivoivaa keskustelua ja vuorovaikutusta.

Riku Laanti


johdon konsultti, RLC International Management yrityksen toimitusjohtaja

  • Riku on toiminut johdon tehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti vuodesta 1992.
  • Hän on asunut Australiassa 10 vuotta, johtaen omaa konsulttiyritystä ja toimien Finpron maaedustajana Australiassa ja Uudessa-Seelanissa.
  • Hän on toiminut myös kansainvälisesti yliopistotason opetus- ja tutkimustehtävissä pääaiheinaan: Cross-Cultural Management, kansainvälinen liiketoiminta ja strategiat.
  • Riku on julkaissut akateemisia artikkeleita ja kirjakappaleita, sekä luennoinnut useissa merkittävissä kansainvälisissä seminaareissa aiheesta.
  • Rikulla on tohtorin tutkinto kansainvälisestä liiketoiminnasta ja strategiasta (Adelaide), sekä MBA- ja KTM-tutkinnot Aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta.
  • Hänen lukuisat konsultti- ja akateemiset projektit ovat vieneet häntä ympäri Euroopaa, Pohjois-Amerikkaa, Aasiaa ja Oseaniaa. Tämän johdosta Riku on työskennellyt ihmisten kanssa yli 50 eri maasta.
Image001

Riku Laanti

Riitta Helekoski

asiantuntija: työyhteisön kehittäminen sekä konflikti- ja riitatilanteiden sovittelu


Riitan vahvuudet kouluttajana ja asiantuntijana liittyvät työyhteisöjen kehittämiseen, niiden konflikti- ja riitatilanteiden sovitteluun ja kouluttamiseen.  Kannuksensa Riitta on hankkinut työskennellessään asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä julkisella sektorilla että useissa globaaleissa pörssiyhtiöissä Suomessa ja ulkomailla.
Kasvatustieteiden ja psykologian (organisaatio- ja kriisipsykologia) maisterin tutkintojen lisäksi Riitta on hankkinut ulkomailla Human Resource Management ja Mediator in the Workplace pätevyydet. Tutkimustyössään Riitta on keskittynyt työn ja toimenkuvien kehittämiseen, koulutuksen vaikuttavuuteen sekä työhyvinvointiin. Vapaaehtoistyönään  hän toimii mm. yliopiston alumniverkostossa ja mentorina. Vapaalla Riitan löytää talvisin laskettelemasta ja kesäisin kajakoimasta.Mika Kolehmainen


erityisasiantuntija turvallisuusalan koulutukset

Mika on turvallisuusalan kenttätyön ja johtamisen ammattilainen. Hän on toiminut turvallisuusalan yrittäjänä 18 vuotta toimittaen asiakkailleen kaikkia turvallisuuspalveluita ja teknisiä tuotteita, niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille, kaiken kokoisille ja tyyppisille asiakkaille.

Kouluttajana Mika on toiminut 20 vuoden ajan alueinaan uhkatilanteet, vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävien suorittaminen, voimankäyttö ja itsepuolustus.

Hän on toiminut mm. Kuopion Yrittäjien puheenjohtajana. Yhdistys sai hänen toisena puheenjohtajavuotenaan suomen parhaan paikallisyhdistysten palkinnon suurten yhdistysten sarjassa. Mikan yritys Kuopion Vartiointipalvelu Oy on myös palkittu vuonna 1998 Kuopion Yrittäjien vuoden yrityksenä.


MikaKolehmainenerityisasiantuntijat
Bram van der Meer


Investigative psychologist and criminologist


Bram is an investigative psychologist and criminologist who has worked for the Netherlands National Police for 11 years. Before that he worked for 5 years as a clinician in the country's largest forensic psychiatric facility, where dangerous and mentally ill offenders are admitted. Bram has been involved with numerous violent crime investigations. He still is the expert adviser in many high profile Dutch investigations, but has also been the consultant in cases on the Caribbean islands, in the United States, the United Kingdom and in several other European countries. His main activity is deviant (criminal) behavior analysis, personality assessment and threat assessment.

Bram has played a major role in developing and setting up (behavioral) threat management for the Netherlands government and National Police.  He has conducted numerous threat assessments for the Netherlands Royal Family, the Prime Minister, national politicians and foreign VIP's. He advises the Royal Protection Guard, the department of home affairs, and the counter-terrorism center of the department of Justice. 

Bram teaches threat assessment, criminal profiling and interview techniques at the Police Academy, and is the chief educator of the threat assessment program for investigative psychologists in the Netherlands.

Bram van der Meer


Dr. McElhaney


Dr. McElhaney founded the Critical Response Associates (CRA) in 1997, as a national team of psychologists and behavioral specialists who work exclusively in the areas of threat assessment, critical incident management and conflict resolution.

Peace of Mind is delighted to have Marc as one of our highly respected partners as a Consulting Psychologist and certified Mediator. Dr. McElhaney is also the author of a textbook for Managers entitled, Aggression in the Workplace: Preventing and Managing High-Risk Behavior. Dr. McElhaney's company CRA has consulted with hundreds of international organizations (typically large corporations and law enforcement agencies) in regards to the assessment, management and resolution of high-risk incidents. CRA has also helped corporations develop workplace violence policies and crisis response programs, and has more recently presented workshops and training programs, primarily in the areas of workplace violence prevention, conflict resolution and crisis management. More information about CRA's work in North America can be found on www.criticalresponseassociates.com.

McElhaney


Dr. Lorraine Sheridan


Advisor

Psykologian tohtori Lorraine Sheridan on kriminaalipsykologiaan erikoistunut psykologi, joka teki ensimmäisenä Euroopassa väitöskirjan ahdistelukäyttäytymisestä. Dr. Sheridan on kirjoittanut neljä kirjaa ja yli viisikymmentä artikkelia ahdistelusta ja häiriköintikäyttäytymisestä. Dr. Sheridan työskenteli pitkään Leicesterin yliopistossa Englannissa ja nykyään työskentelee Heriot Wattin yliopistossa Edinburghissa. Lisäksi Sheridan auttaa brittein saarilla poliisia myös profilointitehtävissä. Totti Karpela ja Dr. Lorraine Sheridan ovat työskennelleet yhteisissä projekteissa vuodesta 2003 alkaen. Nyt yhteistyötä vahvistettiin tekemällä työsopimus ahdistelu- ja häiriköintirikosten ehkäisyprojekteissa. Dr. Sheridan tekee osan analyyseista sekä kouluttaa yrityksiä ja organisaatioita ahdistelukäyttäytymisen osalta. Koulutus tapahtuu Englanniksi, mutta on tulkattavissa myös Suomeksi.

Dr Lorraine Sheridan is a Chartered Forensic psychologist and an international expert on stalking and harassment. She completed Europe's first PhD on stalking and has so far published four books and more than 50 papers on the subject. Her research has taken an applied, interventionist angle and she frequently trains professionals involved in the investigation of stalking crimes. She is a police accredited offender profiler and she compiles psychological reports related to offenders, highlighting the risks posed by known or unknown suspects. She regularly gives case management advice to the police, security personnel, celebrities and others on stalking, harassment, violence, risk assessment, malicious communications and related topics. After a long stint as an academic at the University of Leicester, England, Lorraine is now a part-time Senior research fellow at Heriot Watt University, Edinburgh. Mr. Totti Karpela and Dr. Sheridan have worked together since 2003 and decided to strenghten the cooperation through official agreemen on cooperation in stalking and harrasment cases.


Dr. Jens Hoffmann


Advisor

Jens Hoffmann on saksalainen kriminaalipsykologian tutkija ja luennoitsija, joka on erikoistunut häiriköinti- ja ahdistelutapausten tutkimiseen ja konsultointiin. Tphtpri Jens Hoffmann on kirjoittanut Saksan liittovaltion keskusrikospoliisille (German Bureay of Criminal Investigation) epäiltyjen profiloinnista. Hoffmann toimii myös luennoitsijana Centre for Forensic Psychology Darmstadt University-keskuksessa. Hoffmannin firma Team Psychologie & Sicherheit on saksassa tunnettu kriminaalipsykologian konsultointi- ja koulutusyritys. Mielenrauha solmi yhteistyösopimuksen Dr. Hoffmannin ja TPS:n kanssa keväällä 2003.

Jens Hoffmann on kirjoittanut useita psykologian alan teoksia ahdistelukäyttäytymisestä ja tapausten hoitamisesta.

Totti Karpela ja Jens Hoffmann ovat tehneet yhteistyötä Eurooppalaisilla alan kursseilla vuodesta 2003 alkaen. Hoffmann on yksi AETAP:n (Association of European Threat Assessment Professionals) yhdistyksen perustajajäsenistä.


Dr. Jens Hoffmann is a researcher and lecturer at the Centre for Forensic Psychology at the University of Darmstadt which is close to Frankfurt in Germany. His research interests include stalking, workplace violence, targeted violence in schools and in universities, femicide and attacks on public figures. Dr. Hoffmann has written more than 20 professional journal articles and book chapters. On behalf of the German Bureau of Criminal Investigation he has authored a textbook about offender profiling. In total Dr. Hoffmann has authored, co-authored or edited eight books covering topics like stalking, domestic violence, school shootings and intimate partner homicide. He has presented talks and workshops in eight European countries and in the US and has trained police forces in Germany and in Austria in assessing and managing stalking cases. Next to his scientific work, Dr. Hoffmann heads a firm with two former police psychologists called "Team Psychologie & Sicherheit". One of their main focuses is conducting threat management for national and international corporate groups and for public figures. Mr. Totti Karpela and Dr. Hoffmann are working together since 2003 and decided to strengthen the cooperation through an official agreement on cooperation in the fields of workplace violence, threat assessment and stalking.


Monte Gould, Special Projects AdvisorSince 1981 Monte served in full time Law Enforcement as a state peace officer. He was assigned to SWAT since 1987 until his retirement as a senior team leader in 2010.  He was a Master instructor of SWAT for the state of California and has served as an advisor for multiple professional organizations (both private and governmental).

Monte has earned numerous commendations from the US, Foreign friendly nations, Police chiefs and Sheriffs (both Peace-time and Combat awards). Serving on the advisory board for the NTOA for SWAT in Corrections, American Correctional Association and numerous other professional groups and is a published author. A US federal court certified expert in tactical training.

Monte Gould is former US Marine and US Army SOF enlisted person / soldier (both active and reserve). He has served multiple overseas tours / deployments of duty with the USMC and the US Army. Serving in Combat operations with both US and foreign friendly SOF units including the French "Commandos Hubert". He is retired from both Law Enforcement and the US military.

Currently Monte works globally with teams that operate in high-risk regions, teaching and mentoring professionals to mitigate risks through proper tactical training.
PhotoMonteNormal11-0112345678