Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com


MR Suomen vahvimmat peruslogo sähköoinen

AjankohtaistaTilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner


Kouluttajat ja asiantuntijat 


Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy:n kaikki kouluttajat ovat kokeneita asiakaspalvelun ammattilaisia joilla jokaisella erityisvahvuutena ovat haastavat, uhkaavat sekä poikkeavat palvelu- sekä kohtaamistilanteet, sekä näiden hallinta ennakoinnin sekä vuorovaikutuksen keinoin. Kouluttajillemme on kertynyt runsaasti kouluttajakokemusta erilaisissa organisaatioissa jo ennen Mielenrauhan asiantuntijaksi tulemista.

Mielenrauha on asettanut tavoitteekseen olla paras haastavien- sekä uhkaavien asiakas- ja kohtaamistilanteiden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys maassamme. Olemme Suomen ainoa  konfliktinhallintaan erikoistunut koulutustalo jonka koulutuksissa ennaltaehkäisy sekä maltilliset toimintamallit, sekä viestintä ja vuorovaikutus ovat kantava voima. Käytämme yli 10% liikevaihdostamme omien kouluttajien ja asiantuntijoiden jatkuvaan koulutukseen.


Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:llä on tiimissään myös kansainvälisiä huippu-asiantuntijoita uhkauksien analysointiin sekä häirintätapausten arviointiin ja hallintaan liittyen. Kansainvälisten asiantuntijoiden avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme erittäin korkealaatuisia ja laadukkaita asiantuntijapalveluita Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.


Erityisasiantuntijoidemme esittelyt ja tarkemmat tiedot löytvät tältä sivulta kotimaan asiantuntijoiden esittelyiden alta.

Totti Karpela


Toimitusjohtaja, pääkouluttaja

Valtionhallinnosta hankitun kattavan kouluttajakokemuksen lisäksi on Totti ehtinyt kouluttaa siviiliorganisaatioita jo vuodesta 1998 alkaen. Nykyisin lähes jokaisella mantereelle vuosittain kouluttava Totti on ehtinyt kerätä kokemuksia laaja-alaisesti eri teollisuuden alojen sekä asiantuntija- ja palvelualojen edustajien kouluttamisesta ja konsultoinnista. Totti on toiminut pitkään merkittävien organisaatioiden asiakaspalvelun kehittämisen parissa haasteellisten ja vaativien palvelutilanteiden sekä asiakkaiden osalta. Erityisosaamisalueena on pitkä kokemus esimiesten ja johtoryhmien valmentamisesta myös työpaikan sisäisten konflikti- ja viestintälanteiden sekä toimintamallien kehittämiseksi.

Totti toimii Mielenrauhan toimitusjohtajana ja pääkouluttajana, sekä projektiluontoisesti erilaisissa kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä mm. Euroopan neuvoston ja ETYJ:n palveluksessa. Noin puolet vuodesta Totti asuu Hong Kongissa, jossa hän toimii myös Peace of Mindin Ltd. pääkouluttajana ja toimitusjohtajana. 

Kahden yrityksen toimitusjohtajuuden lisäksi Totti toimii kansainvälisen Association Of European Threat Assessment Professionals - AETAP:n presidenttinä ja hallituksessa.

Totti Karpelalta löytyy myös ensimmäisenä Yhdysvaltojen ulkopuolisena ammattilaisena CTM-akkreditointi. Tutkintoon edellytetään todistettu kokemus toimimisesta väkivaltariskien ehkäisyn parissa ja laajan ammatillisen kirjallisuuden sekä uusimpien tutkimustietojen hallitsemista. Tutkintoon kuuluu juridiikan, kriminaalipsykologian, kuulusteluopin sekä riskienhallinnan alueita. Tällä hetkellä tutkinnon suorittaneita ammattilaisia on hieman yli 200.

Totin koulutusten vaikuttavuus perustuu hänen käytännönläheiseen, energiseen ja organisaatioiden sekä osallistujien erityistoiveet huomioivaan tapaan kouluttaa - keskustelun ja vuorovaikutuksen tärkeyttä unohtamatta.
TottiHKG
Tero Ålander

Terolla on käytännön kokemusta muutoksesta ja muutoksen hallinnasta jo kolmelta vuosikymmeneltä erilaisissa kotimaisissa sekä kansainvälisissä eri toimialojen organisaatioissa. Työtehtävät ovat olleet joko uuden toiminnan pystyttämistä tai olemassa olevan kunnostamista. Yhteinen tekijä kaikissa tehtävissä on ollut laaja-alainen ymmärrys muutoksenhallinnan osa-alueista niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin johtamisessa. Teron näkemyksen mukaan kaiken keskiössä on ihminen, joka on organisaationsa avainhenkilö onnistumisen varmistamisessa, ja jonka toimintakyvyn ylläpitäminen kaikissa olosuhteissa on keskeisin haaste.

Tero on akreditoitu Resilienssi- ja tunneälyvalmentaja, myynnin ja johtamisen verkostokonsultti, yrittäjä ja kokenut palveluliiketoiminnan johtaja. Teron osaamisalueeseen kuuluvat myös maltillisen konfliktinhallinnan menetelmät sekä työpaikkojen sisäisten haastavien viestintä- ja vuorovaikutustilanteiden hallinta. Terolla on liike-elämän kokemuksen lisäksi työkokemusta asiantuntijan ja toiminnankehittäjän tehtävistä sekä opetustehtävistä mm. ammattikorkeakouluissa ja oppilaitoksissa. Teron laaja-alainen näkemys ja käytännön kokemus yhdistettynä positiiviseen ja asiakaspalveluhenkiseen otteeseen toiminnan kehittämisessä luovat pohjan hauskoille, monipuolisille, innostaville ja käytännönläheisille koulutuksille ja valmennuksille.

TeroMarkus Markelin


Markuksella on kokemusta niin siviili- kuin valtiohallinnon palvelutilanteista jo yli 20 vuoden ajalta. Kouluttajakokemusta on kertynyt  jo vuodesta 1988 ja eri puolilta maailmaa karttuneet työkokemukset tuovat koulutuksiin mukaan myös näkemyksiä eri kulttuurien kohtaamisista. Markukselle onkin kertynyt laaja kirjo erilaisista konfliktitilanteista, sekä niiden jatkokäsittelystä ja prosessoinnista.

Markus tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja hänen koulutuksensa nojaavat vuorovaikutukseen ja keskusteluun. Hän ei usko puuduttavaan ja monotoniseen yksinpuheluun, vaan pyrkii saamaan ihmiset ajattelemaan itsenäisesti sekä löytämään haastaviin tilanteisiin itselleen hyvin sopivia toimintamalleja ja ratkaisuja.

Markus

Riku Laanti


johdon konsultti, RLC International Management yrityksen toimitusjohtaja

  • Riku on toiminut johdon tehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti vuodesta 1992.
  • Hän on asunut Australiassa 10 vuotta, johtaen omaa konsulttiyritystä ja toimien Finpron maaedustajana Australiassa ja Uudessa-Seelanissa.
  • Hän on toiminut myös kansainvälisesti yliopistotason opetus- ja tutkimustehtävissä pääaiheinaan: Cross-Cultural Management, kansainvälinen liiketoiminta ja strategiat.
  • Riku on julkaissut akateemisia artikkeleita ja kirjakappaleita, sekä luennoinnut useissa merkittävissä kansainvälisissä seminaareissa aiheesta.
  • Rikulla on tohtorin tutkinto kansainvälisestä liiketoiminnasta ja strategiasta (Adelaide), sekä MBA- ja KTM-tutkinnot Aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta.
  • Hänen lukuisat konsultti- ja akateemiset projektit ovat vieneet häntä ympäri Euroopaa, Pohjois-Amerikkaa, Aasiaa ja Oseaniaa. Tämän johdosta Riku on työskennellyt ihmisten kanssa yli 50 eri maasta.
Image001

Riku LaantiMika Kolehmainen


erityisasiantuntija turvallisuusalan koulutukset

Mika on turvallisuusalan kenttätyön ja johtamisen ammattilainen. Hän on toiminut turvallisuusalan yrittäjänä 18 vuotta toimittaen asiakkailleen kaikkia turvallisuuspalveluita ja teknisiä tuotteita, niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille, kaiken kokoisille ja tyyppisille asiakkaille.

Kouluttajana Mika on toiminut 20 vuoden ajan alueinaan uhkatilanteet, vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävien suorittaminen, voimankäyttö ja itsepuolustus.

Hän on toiminut mm. Kuopion Yrittäjien puheenjohtajana. Yhdistys sai hänen toisena puheenjohtajavuotenaan suomen parhaan paikallisyhdistysten palkinnon suurten yhdistysten sarjassa. Mikan yritys Kuopion Vartiointipalvelu Oy on myös palkittu vuonna 1998 Kuopion Yrittäjien vuoden yrityksenä.


MikaKolehmainen12345678