Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner
7.6.2019 Patriarch-seminaari kunniaväkivallan ennaltaehkäisyyn


Ilmoittautumiset: heikki.neuvonen(at)mielenrauha.com


Patriarch - työkalu riskien arviointiin ja kunniaväkivallan ennakointiin


Kunniaväkivaltaan ja kunniaan liittyvä henkinen painostus ovat suurempi ongelma kuin mitä aiemmin on kuviteltu. Usein ongelman parissa työskenteleviltä ammattilaisilta puuttuu selkeä työkalu mahdollisen riskin tunnistamiseen ja riskiluokituksen tekemiseen. Kun väkivaltariski pystytään selkeästi määrittelemään, on uhrin turvaamiseksi tarvittavien toimenpiteiden määrittely huomattavasti helpompaa. Koulutus tarjoaa ohjeita riskien tunnistamiseen sekä mahdollisen uhan käsittelyyn.

Koulutus käsittää vankan teoriaosuuden sekä käytännön harjoituksia. Koulutuksen myötä osallistuja pystyy käyttämään PATRIARCH - kunniaväkivallan riskien arviointityökalua.


Luennoitsija professori Henrik Belfrage


Henrik Belfrage toimii kriminologian professorina Lindköpingin yliopistossa ja tutkimusjohtajana Vadstenan oikeuspsykiatrisella klinikalla sekä Bergenin yliopiston psykologian laitoksella vierailevana professorina. Belfrage on julkaisut yli 100 tieteellistä artikkelia ja toiminut mukana useiden väkivaltariskin arvioinnissa käytettävien työkalujen kehittämisryhmissä. Tunnetuimpia arviointityökaluja ovat mm. HCR-20v3 (Douglas, Hart, Webster & Belfrage), nykyisin ruotsin poliisin ja sosiaaliviranomaisten käyttämä SARA ja B-SAFER (Kropp, Hart & Belfrage) ja kunniaväkivallan riskiarviointiin kehitetty PATRIARCH (Belfrage, Strand, Ekman & Hasselborg)
 
Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Belfragella on runsaasti käytännönläheistä kokemusta väkivaltariskien arvioinnista. Ruotsin rikosseuraamuslaitokselle tehtyjen satojen arviointien lisäksi Belfrage on työskennellyt läheisessä yhteistyössä poliisin apuna sekä oikeuslaitoksen asiantuntijana.


Tietoa kunniaväkivallasta


Kunniaan liittyvä väkivalta viittaa henkilön psyykkiseen painostukseen tai väkivaltaan tilanteessa, jossa kyseistä henkilöä epäillään yhteisöllisten siveysperiaatteiden loukkaamisesta.

Kunniaan liittyvä väkivalta liittyy ajattelutapaan, jonka mukaan kunnia on koko perheen tai suvun yhteinen asia. Yksilön teot vaikuttavat koko yhteisön kunniaan, jolloin kaikilta odotetaan siveellistä ja tietyn seksuaalimoraalin mukaista käyttäytymistä. Kaikki kunnia-ajatteluun liittyvät erimielisyydet eivät johda väkivaltaan, vaan monet ristiriitatilanteet kyetään ratkaisemaan rauhanomaisesti.

Väkivallan tekijöitä voi olla monta, ja he sekä uhrin muu lähipiiri voivat jakaa käsityksen, että väkivalta tai sillä uhkaaminen on oikeutettua. Erityispiirteenä on myös, että joku tekijöistä voi olla ulkomailla.

Kunniaan liittyvä väkivalta on tyypillisimmillään uhrin kontrollointia. Kunniaan liittyvän väkivallan taustalla voi olla joko pelko kunniasääntöjen loukkaamisesta tai tilanne, jossa kunniasääntöjä on jo loukattu ja kunnia palautetaan kunniattomasta käytöksestä irtisanoutumalla eli säännön loukkaajaa rankaisemalla. Muun lähisuhde- ja perheväkivallan lailla kunniaan liittyvä väkivalta voi vakavimmillaan johtaa kuolemaan.

Hinta 390-490 € + alv,


Hintaan sisältyy Patriarch työkalu sekä siihen liittyvä tukimateriaali ja tarjoilut


Paikka ja aika: 7.6.2019 / klo 09.00-16.00, Ravintola Lasipalatsi, Helsinki
10.6.2019 Puhe-judo 1: tunnepitoisten ja haastavien asiakastilanteiden hallinta

Tämän koulutuksen jälkeen osaat hoitaa haastavat vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteet hallitusti ja ammattimaisesti. Tilaisuudessa keskitytään kasvokkain ja puhelimessa tapahtuvaan viestintään ja vuorovaikutukseen tilanteissa, joissa vastapuoli on kiihtynyt, turhautunut, vihainen, pettynyt tai jonkin muun tunnekuohun vallassa, ja jolloin normaali viestintä sekä faktatietoihin perustuva selittäminen ei rauhoita vastapuolta.


Koulutuksessa opitaan koko haastavan palvelutilanteen hoitamisen draaman kaari aloituksesta rauhoittelun ja ratkaisun etsimisen kautta tyylikkääseen tilanteen päättämiseen.

Opittujen taitojen ja tekniikoiden avulla parannetaan myös osallistujan työssä jaksamista ja työhyvinvointia, sekä vähennetään eskaloituvien konfliktien määrää omassa organisaatiossa.

Mitä aikaisemmin ammattilainen osaa reagoida vastapuolen muuttuneeseen tunnetilaan, sen suuremmalla todennäköisyydellä tilanteet saadaan hallintaan.


Koulutuksen tavoitteet


- antaa osallistujille käytännönläheisiä toimintamalleja ja työkaluja hoitaa hallitusti haastavia vuorovaikutus- ja palvelutilanteita

- antaa selkeä kuva osallistujille tilanteista jotka ovat ratkaistavissa viestinnällisesti sekä tilanteista joissa viestinnän keinoin ei voida tilannetta enää rauhoittaa

- antaa osallistujille ammattimaisia keinoja asettaa asiakkaan käytökselle sekä vaatimukselle rajat sekä päättäät haastavat asiakastilanteet tyylikkäästi


Koulutuksen sisältö:


- Mistä tekijöistä asiakkaan pettymys tai haastava käytös voi johtua sekä voiko tekijöihin vaikuttaa

- Tunnepitoisten tilanteiden ja ihmisten kohtaaminen ammattimaisesti

- Tunnetilojen purkaminen ja hallitseminen tehokkaasti

- Miten hallita omia tunteita vaikeissa palvelu- ja viestintätilanteissa

- Mitä tarkoittaa ammattimainen suhtautuminen viestinnällisiin konflikteihin ja mitä sillä saavutetaan

- Miten ammattilainen valmistautuu haasteellisiin viestintätilanteisiin

- Assertiivisuuden eli oikeanlaisen ja jämäkkyyden merkitys viestinnän onnistumisessa

- Miten asetetaan ammattimaisesti asiakkaan käytökselle tai vaatimuksille rajat

- Kuuntelu ja kohtelu - yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistunutta viestintää

- Mitä "Aggressio-oppineen" kohtaamisesta ja rauhoittelusta pitäisi tietää jotta tilanne voidaan hallita

- Mitä ovat taistelurituaalit ja miten niiden tunnistaminen auttaa haastavissa viestintätilanteissa

- Ensivaikutelman ja ennakkoasenteiden vaikutus tilanteen hallintaan

- Kehonkielen taikaa, mitä ovat rauhoittavat eleet?

- Mitä eleitä ei ainakaan kannata käyttää ja minkälaista sanatonta viestintää tulisi välttää onnistuneen viestinnän takaamiseksi.

- Miten ja mitä ei kannata sanoa, sekä miten pystyn tunnistamaan ja välttämään näitä kuoppia

- Miltä ammattilainen näyttää ja kuulostaa haastavissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa

- Draaman kaari: aloitus, rauhoittelu, ratkaisun etsiminen ja tilanteen tyylikäs päättäminen

- Jokaiselle jotakin: Puhe-Judon™ helposti muistettavat peruslauseet, tekniikat ja askelkuviot


HINTA 390 € + alv


Hintaan sisältyy Puhe-judon kirjallinen materiaali, tarjoilut sekä todistus


Paikka ja aika: 10.6.2019 / klo 09.00-16.00, Ravintola Lasipalatsi, Helsinki
2.10.2019 Piinaavat valittajat, Kauppakamarin koulutus, Totti KarpelaMiten toimia, kun asiakkaiden valitus ylittää kohtuuden rajat?

Palautteen vastaanottaminen on osa jokaista asiakaspalvelutyötä. Positiivisen palautteen lisäksi asiakaspalvelutyöntekijä joutuu käsittelemään myös reklamaatioita ja valituksia. Yksittäiset valitukset voivat tulla aiheesta ja niiden käsittely voi sujua rutiinilla, mutta miten toimia kun asiakkaan valitus ylittää kohtuuden rajat? Miten reagoida, jos vastassa on "ammattivalittaja" ja valittamiselle ei näy loppua?

Tämän koulutuksen jälkeen hoidat hankalatkin tapaukset tyylillä!

Koulutuksen jälkeen osaat tunnistaa erityyppisten valittajien käyttäytymismallit ja tiedät, miten valitusten käsittely hoidetaan kunnialla loppuun eri osapuolia tyydyttävällä tavalla. Totti Karpela tarjoaa selkeitä ja helposti noudatettavia toimintamalleja kohtuuttomien valitusten ja sitkeiden valittajien kanssa toimimiseen.

Lue ajankohtainen artikkeli!

Jäsenetuhinta 380,00 € (+alv 24 %, 91,20 €)


Hinta 480,00 € (+alv 24 %, 115,20 €)


Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
5.11.2019 Puhe-judo 1: tunnepitoisten ja haastavien asiakastilanteiden hallinta

Tämän koulutuksen jälkeen osaat hoitaa haastavat vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteet hallitusti ja ammattimaisesti. Tilaisuudessa keskitytään kasvokkain ja puhelimessa tapahtuvaan viestintään ja vuorovaikutukseen tilanteissa, joissa vastapuoli on kiihtynyt, turhautunut, vihainen, pettynyt tai jonkin muun tunnekuohun vallassa, ja jolloin normaali viestintä sekä faktatietoihin perustuva selittäminen ei rauhoita vastapuolta.


Koulutuksessa opitaan koko haastavan palvelutilanteen hoitamisen draaman kaari aloituksesta rauhoittelun ja ratkaisun etsimisen kautta tyylikkääseen tilanteen päättämiseen.

Opittujen taitojen ja tekniikoiden avulla parannetaan myös osallistujan työssä jaksamista ja työhyvinvointia, sekä vähennetään eskaloituvien konfliktien määrää omassa organisaatiossa.

Mitä aikaisemmin ammattilainen osaa reagoida vastapuolen muuttuneeseen tunnetilaan, sen suuremmalla todennäköisyydellä tilanteet saadaan hallintaan.


Koulutuksen tavoitteet


- antaa osallistujille käytännönläheisiä toimintamalleja ja työkaluja hoitaa hallitusti haastavia vuorovaikutus- ja palvelutilanteita

- antaa selkeä kuva osallistujille tilanteista jotka ovat ratkaistavissa viestinnällisesti sekä tilanteista joissa viestinnän keinoin ei voida tilannetta enää rauhoittaa

- antaa osallistujille ammattimaisia keinoja asettaa asiakkaan käytökselle sekä vaatimukselle rajat sekä päättäät haastavat asiakastilanteet tyylikkäästi


Koulutuksen sisältö:


- Mistä tekijöistä asiakkaan pettymys tai haastava käytös voi johtua sekä voiko tekijöihin vaikuttaa

- Tunnepitoisten tilanteiden ja ihmisten kohtaaminen ammattimaisesti

- Tunnetilojen purkaminen ja hallitseminen tehokkaasti

- Miten hallita omia tunteita vaikeissa palvelu- ja viestintätilanteissa

- Mitä tarkoittaa ammattimainen suhtautuminen viestinnällisiin konflikteihin ja mitä sillä saavutetaan

- Miten ammattilainen valmistautuu haasteellisiin viestintätilanteisiin

- Assertiivisuuden eli oikeanlaisen ja jämäkkyyden merkitys viestinnän onnistumisessa

- Miten asetetaan ammattimaisesti asiakkaan käytökselle tai vaatimuksille rajat

- Kuuntelu ja kohtelu - yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistunutta viestintää

- Mitä "Aggressio-oppineen" kohtaamisesta ja rauhoittelusta pitäisi tietää jotta tilanne voidaan hallita

- Mitä ovat taistelurituaalit ja miten niiden tunnistaminen auttaa haastavissa viestintätilanteissa

- Ensivaikutelman ja ennakkoasenteiden vaikutus tilanteen hallintaan

- Kehonkielen taikaa, mitä ovat rauhoittavat eleet?

- Mitä eleitä ei ainakaan kannata käyttää ja minkälaista sanatonta viestintää tulisi välttää onnistuneen viestinnän takaamiseksi.

- Miten ja mitä ei kannata sanoa, sekä miten pystyn tunnistamaan ja välttämään näitä kuoppia

- Miltä ammattilainen näyttää ja kuulostaa haastavissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa

- Draaman kaari: aloitus, rauhoittelu, ratkaisun etsiminen ja tilanteen tyylikäs päättäminen

- Jokaiselle jotakin: Puhe-Judon™ helposti muistettavat peruslauseet, tekniikat ja askelkuviot
29.11.2019 Vainoajat ja uhkailijat kuriin, lähivalmennus ja stream


LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET


Jokaisen asiakaspalvelutyötä tekevän kohdalle voi osua piinaava häirikkö tai uhkailija, jonka kohtaaminen voi olla henkisesti hyvin raskasta ja vaikuttaa työssä jaksamiseen. Miten häirikön voi kohdata turvallisesti, ja kuinka tulisi suhtautua uhkailijoihin?

Koulutuksessa saat valmiuksia häirikön oikeaoppiseen kohtaamiseen ja opit, miten kannattaa reagoida uhkauksiin. Samalla saat toimintamalleja, jotka auttavat koko organisaatiota ehkäisemään häirintä- ja uhkailutilanteiden kärjistymistä jo ennalta.

Koulutuksen hyödyt:

tunnistat tavallisimmat häiriköinnin muodot ja sen, millainen ihminen on häirikkö
tiedät, minkälaisissa tilanteissa uhkailut tai häiriköinnit yleensä alkavat
saat toimintavaihtoehtoja häirintä-, uhka- ja vainoamistilanteiden varalle

Kenelle:

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka voivat työssään joutua kohtaamaan häirintä-, uhka- ja vainoamistilanteita tai vastaavat asiakaspalvelun kehittämisestä. Tilaisuus soveltuu erinomaisesti esimerkiksi perinnän, korvauspäätösten, isännöinnin ja sosiaalipalveluiden parissa työskenteleville niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Ohjelma:

11.30 Ilmoittautuminen ja lounas

12.00 Koulutuspäivän avaus
asiantuntija Janne Kettunen, Kauppakamarin Koulutus

12.10 Häirintä-, uhka- ja vainoamistilanteiden ehkäisy ja hallinta
 • Minkälainen ihminen on häirikkö?
 • Mitkä ovat tavallisimmat häiriköinnin muodot?
 • Minkälaisissa tilanteissa uhkailut tai häiriköinnit yleensä alkavat?
 • Miten riskihenkilöidenhenkilö ja osoitetiedot turvataan jo ennakolta
12.50 Tauko

13.00
 • Eri toimintavaihtoehdot häiriköinnin alkaessa
 • Vuorovaikutustaidot haasteellisten ihmisten kohtaamistilanteissaTurvallisuusrutiinit työpaikoille
 • Miten median kanssa tulisi toimia häiriköintitapauksissa?
13.50 kahvitauko

14.10
 • Kodin turvatoimet
 • Työpaikan avainhenkilöiden EET-koulutus
 • Minkälaisia palveluita voi pyytää paikallispoliisilta?
 • Miten kohtaan häirikön turvallisesti?
15.00 tauko

15.10
 • Häirinnän vaikutus uhrin henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen
 • Uhrin perheen huomioiminen häirintätapauksissa
 • Häirintä sosiaalisessa mediassa

16.00 Tilaisuus päättyy


12345678