Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winnerHäirintä-, uhka- ja poikkeustilanteet


Mielenrauha Oy:n turvallisuuskoulutuksissa korostuvat maltillinen ja järkevä, sekä ennaltaehkäisevä ajattelutapa turvallisuuteen. Meidän koulutuksissa ei kouluteta turvallisuutta uhkakuvien kautta, vaan annamme käytännönläheisiä ja toimivia työkaluja  oman turvallisuuden ja turvallisuudentunteen parantamiseksi. Ennakoiva turvallisuusajattelutapa on ammattimaisen toiminnan perusta, oli kyseessä sitten mikä tahansa ammatti, kaupankassasta, liikematkustajaan tai yksin työtään tekevään asentajaan.


Koulutuksemme ovat täynnä esimerkkejä, tarinoita, videoita, valokuvia ja vaikka henkilöturvallisuus aiheena onkin vakava - ei koulutuksen tarvitse uhkakuvilla pelottelua. Mielenrauhan henkilöturvallisuus koulutukset ovat energisiä, hauskoja ja työssäjaksamista parantavia tapahtumia!
Ennakoiva henkilöturvallisuus asiakaspalvelualalla


Turvallisen asiakaspalvelun ABC. Tämän kurssin avulle henkilökunta hallitsee turvallisen asiakaspalvelun perusteet ja toiminta poikkeustilanteissa tehostuu.

Sisältöjä mm:

- Turvallisuusasenteet
- Ennakointi ja ennaltaehkäisy
- Stressireaktiot
- Tilanteen jälkeen tapahtuva tuki ja toimet
- Toimintamallit uhkatilanteisiin
- Työasun turvallisuus
- Toimitilan, työpisteen ja työhuoneen turvajärjestely
- Huomaamaton avun hälyttäminen uhkaaviin tilanteisiin
 • Toimisto- ja asiakaspalveluammattien henkilöturvallisuus


  Kattava kokonaisuus asiakaspalvelupisteissä sekä toimitiloissa tapahtuvan asiakaspalvelun henkilöturvallisuudesta. Tässä kokonaisuudessa käydään lävitse asiakaspalvelulähtöisesti maltillisia sekä ennakoivia turvallisuustaktiikoita ja - tekniikoita. Miten luodaan henkilöturvallisuuden kannalta hyvät mutta silti toimivat asiakaspalvelutilat, kokoushuoneet ja työpisteet. Kattava kokonaisuus henkilöturvallisuuden parantamiseksi palvelualalla niin henkilökunnan kuin asiakkaiden näkökulmasta.
 • "Kun auttajaa uhataan" - SoTe-alan henkilöturvallisuus


  Kattava kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöturvallisuudesta. Tässä kokonaisuudessa käydään lävitse asiakasta ja potilasta kunnioittavia turvallisuustaktiikoita ja - tekniikoita. Turvalliset odotustilat, hoitohuoneet, päivystyksen haasteet. Kattava kokonaisuus henkilöturvallisuuden parantamiseksi SoTe-alan organisaatioissa niin henkilökunnan kuin potilaiden sekä asiakkaiden näkökulmasta.
 • Hotelli- ja ravitsemusliikealan turvallisuus


  Asiakaspalvelutilanteiden turvallisuuskurssi turvarutiineista ja asenteista. MaRa-ympäristöön sovellettu asiakaspalvelun uhkatilanteisiin kehitetty kurssi. Kurssilla käsitellään lisäksi mm. hotellipetokset, näpistykset, maksuvälinepetokset ja ryöstöt. Turvallisen asiakaspalvelun ABC. Tämän kurssin avulle henkilökunta hallitsee turvallisen asiakaspalvelun perusteet ja toiminta poikkeustilanteissa tehostuu. Turvallisuusasenteet, stressireaktiot, jälkipuinti, toimintamallit, työasun turvallisuus, työhuoneen turvajärjestelyt, hätäilmoitus ja puhe-judon perusteet - suosituin kurssimme.
 • Kaupanalan ammattilaisten henkilöturvallisuus


  Mielenrauha koulutuspalvelut oy kouluttaa vuosittain yli 400 koulutustapahtumaa asiakaspalvelualalla työskenteleville ammattilaisille. Kaupanalan koulutuspakettimme on kooste rikostorjunnan ja henkilöturvallisuuden osa-­alueista tiiviissä muodossa. Asiakaspalvelutilanteiden turvallisuuskurssi turvarutiineista ja asenteista aina ryöstöjen torjuntaan ja turvalliseen sekä ammattimaiseen toimintaan näpistysrikoksesta epäillyn kanssa. Otamme koulutuksessa huomioon kaupanalan sekä paneudumme myös hävikinhallintaan ja hävikin ennaltaehkäisyyn.
 • Koulujen turvakurssi 1: Haastavien tilanteiden hallinta ja ennaltaehkäisy oppilaitoksissa

  Valtaosa oppilaitosten häiriötilanteista ovat luonteeltaan ja laadultaan varsin spontaaneja. Tässä koulutuskokonaisuudessa keskitymme koulujen henkilökunnan ja oppilaiden opetusrauhan ja turvallisuudentunteen parantamiseen. Koulutus sopii kaikille oppilaitoksissa työskenteleville ammattilaisille.

  Aiheina mm: Miten suhtaudun töykeään tai uhkaavaan käytökseen, kiihtyneen vanhemman kohtaaminen, uhka- ja poikkeustilanteiden seurantajärjestelmä, opettajien vastuukysymykset uhkatilanteissa, oppilaitoksen vastuu oppilaiden turvallisuudesta, pelisäännöt koulun oppilaille, tehokkaan ja rauhallisen ensivaikutelman luominen kohtaamistilanteissa
 • Koulujen turvakurssi 2: Itsetuhoisten nuorten tunnistaminen ja suunnitelmallisten väkivaltarikosten ennaltaehkäisy

  Vakavien väkivaltarikosten ennaltaehkäisy ja itsetuhoisen nuoren toiminnan interventiokoulutus. Vakavien, suunnitelmallisten väkivaltarikosten ennaltaehkäisy on useimmissa tapauksissa mahdollista. Koulutus on rakennettu aiempien koulusurmien pohjalta saatujen kokemusten ja toimintamallien varaan. Miten koulu voi varautua oppilaan oirehtimiseen, impulsiivisen ja suunnitelmallisen väkivallan erot, miten uhkauksiin reagoidaan, minkälaiseen käytökseen tulisi reagoida, kolmen portaan järjestelmä, miten ja mitä uhkauksista voidaan analysoida, mitä muissa maissa ollaan tehty jne.
 • Koulujen turvakurssi 3: Oppilasta kunnioittava fyysinen rajoittaminen

  Aggressiivisen nuoren liikkeiden fyysinen rajoittaminen. Turvallisia ja oppilaita kunnioittavia hallintaotteita koulujen henkilökunnalle. Levottoman, uhkaavan tai aggressiivisesti käyttäytyvän nuoren fyysinen hallinta on useimmille meistä hyvin vaikeaa. Oppilasta kunnioittava ja turvallinen Mielenrauhan kurssi on kahden opetusalan ammattilaisen toimesta suunniteltu kokonaisuus nimenomaisesti koulujen henkilökunnille. Voimankäytön ja hätävarjelun juridiikka, Omien asenteiden ja henkilökohtaisten valmiuksien tiedostaminen, oikeaoppinen rauhoitteluasento, Aggressiivisen ihmisen liikeratojen turvallinen rajoittaminen, Kahden oppilaan erottaminen toisistaan väkivaltatilanteessa, Hallintaotteiden perusteet yksin ja parin kanssa tehtynä.
Yksintyöskentelyn tai asiakkaan kotona työskentelyn henkilöturvallisuus


Koulutuskokonaisuus kaikille yksin työnsä tekeville ammattilaisille. Yöhoitajat, siistijät, huoltomiehet, taksikuskit, lehdenjakajat, asentajat, kotisairaanhoitajat ja lukuisa joukko muita yksin työskenteleviä ammattilaisia löytää tämän koulutuksen avulla selkeitä toimintaohjeita oman turvallisuutensa parantamiseksi.

Kurssi sopii myös ammattilaisille jotka toimenkuvansa kautta joutuvat toimimaan asiakkaan omassa kodissa tai tekemään erilaisia tarkastuskäyntejä asiakkaan kotiin

Kun asiakkaan kotiin mennään työskentelemään ollaan ikään kuin vieraalla reviirillä ja erilaisiin tilanteisiin, sekä asukkaan reaktioihin on hyvä varautua. Joskus kotihoidon puolella työntekijät joutuvat menemään kohteisiin yksin, joihin poliisikaan ei menisi. Juuri tämän vuoksi kouluttautuminen, valmistautuminen ja ennakointi on erityisen tärkeää. Vain näin voidaan taata turvallinen työ ja ennaltaehkäistä haasteellisia tilanteita.

Miten valmistautua työvuoroon ja ennakoivat turvatoimet, taustapäivystäjän käyttö sekä ennakkokartoitukset, saapuminen kohteeseen, auto turvallisuusvälineenä,  toiminta sisään mentäessä, koska kannattaa lähteä pakoon ja paljon muuta.
 Häirinnän ennaltaehkäisy ja hallinta - koulutus


Tässä koulutuskokonaisuudessa keskitymme torjumaan vakavia ja pitkäkestoisia häirintärikoksia. Ilmiönä Suomessa varsin uusi, mutta sitäkin vakavampi käyttäytymisen muoto. Mielenrauha koulutuspalvelut oy:n koulutuskokonaisuus jossa keskitytään pitkäkestoisten tai vakavien häirintärikosten ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan. Useimmat häirintärikokset ovat psyykkisesti hyvin
raskaita uhrille, vaikka näkyviä vammoja ei välttämättä syntyisikään. Minkälainen ihminen on häirikkö, Mitkä ovat tavallisimmat häiriköinnin muodot, Minkälaisissa tilanteissa uhkailut tai häiriköinnit yleensä alkavat, Miten median kanssa tulisi toimia häiriköintitapauksissa?, eri toimintavaihtoehdot häiriköinnin alkaessa, häirintärikosten vaikutus uhrin henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen, uhrin perheen huomioiminen häirintärikoksissa ja paljon muuta.


Uhkaavien viestien ja uhkausten analysointi - koulutus


Miten uhkaavia viestejä tai uhkaavaa käytöstä voidaan analysoida? Mikä tekee uhkauksesta vaarallisen ja miten vaarallisuusarvion jälkeen tulisi toimia, jotta uhkauksen kohde tuntee olonsa turvalliseksi. Mielenrauha koulutuspalvelut oy:n koulutuskokonaisuus erilaisten ja eri tasoisten uhkausten maltilliseen ja järkevään analysointiin. Useimmissa kotimaisissa yrityksissä ja yhteisöissä uhkauksiin reagoidaan yleensä väärin. Miten uhkaavia viestejä tai uhkaavaa käytöstä voidaan analysoida? Mikä tekee uhkauksesta vaarallisen? Miten työpaikalla uhkaileva ihminen eroaa esim. parisuhdeväkivallan yhteydessä uhkailevasta ihmisestä? Voiko ihmisen vaarallisuutta arvioida? Mitkä ovat vaaranmerkkejä uhkauksissa? Miten uhkauksia pitäisi ottaa vastaan? 

Kriisijohtaminen


TAVOITTEET


Tavoitteena on parantaa kriisiorganisaation johtamisvalmiuksia painopisteeen ollessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, esimiesten, sidosryhmien edustajien sekä asiakkaiden kesken. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan sekä jatkossa kehittämään henkilökohtaisia toimintavalmiuksia kriisitilanteissa.
HYÖDYT


Kriisi- ja poikkeustilannejohtamisen terävöityminen, esimiehen roolit ja omat valmiudet
. Stressin sekä johtamis- ja vuorovaikutuskonfliktien väheneminen
. Paremmat valmiudet omien tunteiden hallintaan, jaksaminen ja tuottavuuden laskun minimoiminen
. Sisäisen viestinnän periaatteiden kirkastuminen, viestinnän tehostaminen poikkeustilanteissa
. Yksilön ja roolin merkityksen korostuminen poikkeus- ja kriisitilanteiden johtamisessaENNAKKOKARTOITUS, VALMISTELUT JA KOKONAISPALVELUT


1. Tutustuminen asiakasorganisaation kriisijohtamisjärjestelmään


2. Asiakasorganisaation kriisijohtamisen avainhenkilöiden tapaaminen


3. Asiakasorganisaation kriisijohtamisjärjestelmän pääperiaatteisiin tutustuminen


4. Sähköisen ennakkokyselyn teettäminen organisaation vastuuhenkilöillä ja koulutukseen osallistuvilla


5. Yhteenvedon laatiminen keskeisistä havainnoista sekä valmennusohjelman tarkentaminen havaintoihin perustuen yhdessä asiakkaan kanssaOTSIKOT JA AIHEET JOISTA VALMENNUS KOOSTETAAN


Kriisijohtaminen


- strateginen näkökulma

- johtamisjärjestelmänäkökulma

- avainhenkilönäkökulmao

- yksittäisen henkilön näkökulma

- kriisijohtaminen, kriisinhalintakyky ja tilannekuvan rakentaminen


- viestintätaidot ja johtajuus - viestintä on johtamista kriisitilanteessa

Proaktiivinen ja reaktiivinen kriisijohtaminen


- tavoitetila ja painopiste - strateginen kytkentä

- keskeiset hallittavat kokonaisuudet - organisaatiolähtöinen lähestyminenKriisijohtaminen yksilötasolla


- toimintavalmiudet henkilötasolla


- pelko- ja stressireaktiot


- ennakko-odotukset, asenteet

 


- toimintamallijärjestelmä vuorovaikutuksen ja viestinnän näkökulmasta

- osaaminen ja osaamisen varmistaminen

- jälkihoitoKriisitilannejohtaminen


- valmiussuunnittelu ja -harjoittelu, tilannekuva

- operatiivinen johtaminen kriisitilanteessa

- sidosryhmäyhteistyö ennen, kriisissä, ja kriisin jälkeen    

- riskienhallinnasta yleisesti
: pääperiaatteet ja proaktiivinen strategia

Asiakkuusajattelu- asiakaskäsite ja asiakaspalvelu


- sisäinen asiakkuus ja sidosryhmäyhteistyö

Poikkeustilannejohtaminen- johtamisvalmiudet


- esimiehen roolit

Vuorovaikutus- vuorovaikutus paineistetussa tilanteessa


- onnistuneen vuorovaikutuksen menetelmiä
Konfliktit


- konfliktien alkusyitä


- onnistuneen konfliktinhallinnan menetelmiä


12345678