Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner
Henkilöturvallisuuskoulutukset


Mielenrauha Oy:n turvallisuuskoulutuksissa korostuvat maltillinen ja järkevä, sekä ennaltaehkäisevä ajattelutapa turvallisuuteen. Meidän koulutuksissa ei kouluteta turvallisuutta uhkakuvien kautta, vaan annamme käytännönläheisiä ja toimivia työkaluja  oman turvallisuuden ja turvallisuudentunteen parantamiseksi. Ennakoiva turvallisuusajattelutapa on ammattimaisen toiminnan perusta, oli kyseessä sitten mikä tahansa ammatti, kaupankassasta, liikematkustajaan tai yksin työtään tekevään asentajaan.


Koulutuksemme ovat täynnä esimerkkejä, tarinoita, videoita, valokuvia ja vaikka henkilöturvallisuus aiheena onkin vakava - ei koulutuksen tarvitse uhkakuvilla pelottelua. Mielenrauhan henkilöturvallisuus koulutukset ovat energisiä, hauskoja ja työssäjaksamista parantavia tapahtumia!
Ennakoiva henkilöturvallisuus asiakaspalvelualalla


Turvallisen asiakaspalvelun ABC. Tämän kurssin avulle henkilökunta hallitsee turvallisen asiakaspalvelun perusteet ja toiminta poikkeustilanteissa tehostuu.

Sisältöjä mm:

- Turvallisuusasenteet
- Ennakointi ja ennaltaehkäisy
- Stressireaktiot
- Tilanteen jälkeen tapahtuva tuki ja toimet
- Toimintamallit uhkatilanteisiin
- Työasun turvallisuus
- Toimitilan, työpisteen ja työhuoneen turvajärjestely
- Huomaamaton avun hälyttäminen uhkaaviin tilanteisiin
 • Toimisto- ja asiakaspalveluammattien henkilöturvallisuus


  Kattava kokonaisuus asiakaspalvelupisteissä sekä toimitiloissa tapahtuvan asiakaspalvelun henkilöturvallisuudesta. Tässä kokonaisuudessa käydään lävitse asiakaspalvelulähtöisesti maltillisia sekä ennakoivia turvallisuustaktiikoita ja - tekniikoita. Miten luodaan henkilöturvallisuuden kannalta hyvät mutta silti toimivat asiakaspalvelutilat, kokoushuoneet ja työpisteet. Kattava kokonaisuus henkilöturvallisuuden parantamiseksi palvelualalla niin henkilökunnan kuin asiakkaiden näkökulmasta.
 • "Kun auttajaa uhataan" - SoTe-alan henkilöturvallisuus


  Kattava kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöturvallisuudesta. Tässä kokonaisuudessa käydään lävitse asiakasta ja potilasta kunnioittavia turvallisuustaktiikoita ja - tekniikoita. Turvalliset odotustilat, hoitohuoneet, päivystyksen haasteet. Kattava kokonaisuus henkilöturvallisuuden parantamiseksi SoTe-alan organisaatioissa niin henkilökunnan kuin potilaiden sekä asiakkaiden näkökulmasta.
 • Hotelli- ja ravitsemusliikealan turvallisuus


  Asiakaspalvelutilanteiden turvallisuuskurssi turvarutiineista ja asenteista. MaRa-ympäristöön sovellettu asiakaspalvelun uhkatilanteisiin kehitetty kurssi. Kurssilla käsitellään lisäksi mm. hotellipetokset, näpistykset, maksuvälinepetokset ja ryöstöt. Turvallisen asiakaspalvelun ABC. Tämän kurssin avulle henkilökunta hallitsee turvallisen asiakaspalvelun perusteet ja toiminta poikkeustilanteissa tehostuu. Turvallisuusasenteet, stressireaktiot, jälkipuinti, toimintamallit, työasun turvallisuus, työhuoneen turvajärjestelyt, hätäilmoitus ja puhe-judon perusteet - suosituin kurssimme.
 • Kaupanalan ammattilaisten henkilöturvallisuus


  Mielenrauha koulutuspalvelut oy kouluttaa vuosittain yli 400 koulutustapahtumaa asiakaspalvelualalla työskenteleville ammattilaisille. Kaupanalan koulutuspakettimme on kooste rikostorjunnan ja henkilöturvallisuuden osa-­alueista tiiviissä muodossa. Asiakaspalvelutilanteiden turvallisuuskurssi turvarutiineista ja asenteista aina ryöstöjen torjuntaan ja turvalliseen sekä ammattimaiseen toimintaan näpistysrikoksesta epäillyn kanssa. Otamme koulutuksessa huomioon kaupanalan sekä paneudumme myös hävikinhallintaan ja hävikin ennaltaehkäisyyn.Yksintyöskentelyn tai asiakkaan kotona työskentelyn henkilöturvallisuus


Koulutuskokonaisuus kaikille yksin työnsä tekeville ammattilaisille. Yöhoitajat, siistijät, huoltomiehet, taksikuskit, lehdenjakajat, asentajat, kotisairaanhoitajat ja lukuisa joukko muita yksin työskenteleviä ammattilaisia löytää tämän koulutuksen avulla selkeitä toimintaohjeita oman turvallisuutensa parantamiseksi.

Kurssi sopii myös ammattilaisille jotka toimenkuvansa kautta joutuvat toimimaan asiakkaan omassa kodissa tai tekemään erilaisia tarkastuskäyntejä asiakkaan kotiin

Kun asiakkaan kotiin mennään työskentelemään ollaan ikään kuin vieraalla reviirillä ja erilaisiin tilanteisiin, sekä asukkaan reaktioihin on hyvä varautua. Joskus kotihoidon puolella työntekijät joutuvat menemään kohteisiin yksin, joihin poliisikaan ei menisi. Juuri tämän vuoksi kouluttautuminen, valmistautuminen ja ennakointi on erityisen tärkeää. Vain näin voidaan taata turvallinen työ ja ennaltaehkäistä haasteellisia tilanteita.

Miten valmistautua työvuoroon ja ennakoivat turvatoimet, taustapäivystäjän käyttö sekä ennakkokartoitukset, saapuminen kohteeseen, auto turvallisuusvälineenä,  toiminta sisään mentäessä, koska kannattaa lähteä pakoon ja paljon muuta. 

Kriisijohtamisen kurssi


Koulutuksen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti osallistujien tietoja ja taitoja mitä ennakoiva sekä moderni kriisijohtaminen tänä päivänä tarkoittaa. Miten organisaation tulisi varautua kriiseihin sekä minkälaisia erilaisia kriisejä organisaatio voi kohdata. Miten erilaisiin kriiseihin ja riskeihin tulisi varautua sekä miten kriisin sattuessa lisävahinkoja ja vahinkojen hallintaa viedään tehokkaasti eteenpäin.

- Kriisijohtaminen yleisesti
- Kriisijohtamisen prosessi
- Kriisijohtamisen näkökulmat: johtamisjärjestelmänäkökulma, avainhenkilönäkökulma, henkilöstönäkökulma ja yksittäisen henkilön näkökulma
- Proaktiivinen ja reaktiivinen kriisijohtaminen
- Riskien tunnistaminen kriisijohtamisessa
- Kriisijohtaminen yksilötasolla
- Kriisitilannejohtaminen kriisissä, ja kriisin jälkeen+ Turvallisuuskävely lisäpalveluna

Turvallisuuskävely ei ole auditoinnin kaltainen, mustavalkoinen raportointitapahtuma, jossa asiakas raportoinnin seurauksena joko pääsee läpi tai hylätään, vaan rakentavasti yhdessä asiakkaan kanssa riskejä tarkastellen pyritään rakentamaan proaktiivista ja ennakoivaa turvallisuuskulttuuria. Sisältää raportin kehitysehdotuksineen.

Turvallisuuskävely voidaan yhdistää osaksi mitä tahansa ylläolevaa henkilöturvallisuus koulutusta tai tilata omana palvelunaan organisaation toimitilojen henkilöturvallisuuden kehittämisen tueksi. 


12345678