Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winnerKriisijohtamisen koulutuksetTAVOITTEET


Tavoitteena on parantaa kriisiorganisaation johtamisvalmiuksia painopisteeen ollessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, esimiesten, sidosryhmien edustajien sekä asiakkaiden kesken. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan sekä jatkossa kehittämään henkilökohtaisia toimintavalmiuksia kriisitilanteissa.
HYÖDYT


Kriisi- ja poikkeustilannejohtamisen terävöityminen, esimiehen roolit ja omat valmiudet
. Stressin sekä johtamis- ja vuorovaikutuskonfliktien väheneminen
. Paremmat valmiudet omien tunteiden hallintaan, jaksaminen ja tuottavuuden laskun minimoiminen
. Sisäisen viestinnän periaatteiden kirkastuminen, viestinnän tehostaminen poikkeustilanteissa
. Yksilön ja roolin merkityksen korostuminen poikkeus- ja kriisitilanteiden johtamisessaENNAKKOKARTOITUS, VALMISTELUT JA KOKONAISPALVELUT


1. Tutustuminen asiakasorganisaation kriisijohtamisjärjestelmään


2. Asiakasorganisaation kriisijohtamisen avainhenkilöiden tapaaminen


3. Asiakasorganisaation kriisijohtamisjärjestelmän pääperiaatteisiin tutustuminen


4. Sähköisen ennakkokyselyn teettäminen organisaation vastuuhenkilöillä ja koulutukseen osallistuvilla


5. Yhteenvedon laatiminen keskeisistä havainnoista sekä valmennusohjelman tarkentaminen havaintoihin perustuen yhdessä asiakkaan kanssaOTSIKOT JA AIHEET JOISTA VALMENNUS KOOSTETAAN


Kriisijohtaminen


- strateginen näkökulma

- johtamisjärjestelmänäkökulma

- avainhenkilönäkökulmao

- yksittäisen henkilön näkökulma

- kriisijohtaminen, kriisinhalintakyky ja tilannekuvan rakentaminen


- viestintätaidot ja johtajuus - viestintä on johtamista kriisitilanteessa

Proaktiivinen ja reaktiivinen kriisijohtaminen


- tavoitetila ja painopiste – strateginen kytkentä

- keskeiset hallittavat kokonaisuudet - organisaatiolähtöinen lähestyminenKriisijohtaminen yksilötasolla


- toimintavalmiudet henkilötasolla


- pelko- ja stressireaktiot


- ennakko-odotukset, asenteet

 


- toimintamallijärjestelmä vuorovaikutuksen ja viestinnän näkökulmasta

- osaaminen ja osaamisen varmistaminen

- jälkihoitoKriisitilannejohtaminen


- valmiussuunnittelu ja -harjoittelu, tilannekuva

- operatiivinen johtaminen kriisitilanteessa

- sidosryhmäyhteistyö ennen, kriisissä, ja kriisin jälkeen    

- riskienhallinnasta yleisesti
: pääperiaatteet ja proaktiivinen strategia

Asiakkuusajattelu- asiakaskäsite ja asiakaspalvelu


- sisäinen asiakkuus ja sidosryhmäyhteistyö

Poikkeustilannejohtaminen- johtamisvalmiudet


- esimiehen roolit

Vuorovaikutus- vuorovaikutus paineistetussa tilanteessa


- onnistuneen vuorovaikutuksen menetelmiä
Konfliktit


- konfliktien alkusyitä


- onnistuneen konfliktinhallinnan menetelmiä


12345678