Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner
RESILIENSSI KOULUTUKSET, TESTIT JA PROFIILIT

Resilienssivalmennuksen avulla voidaan tukea ja nopeuttaa palautumista sekä toimintakykyä tapahtuneen häiriön jälkeen tai muissa organisaation kohtaamissa muutospaineissa. Tämä lisää työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja asiakaspalvelun laatua sekä edistää työssä jaksamista.

Resilienssin määritelmiä ovat muun muassa:

    •
Kyky omaksua suuri määrä muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa suorituskykyä
    • Sopeutumista nopeasti ja tehokkaasti
    • Menestymistä  vastoinkäymisissä
    • Haasteiden käyttämistä vahvistumiseen
    • Kasvanutta muutostoleranssia - "takaisin ponnahtamista"

Koulutus sisältää henkilökohtaiset resilienssitestin, resilienssitestin raportin, sekä valmennuksen. Organisaatiokohtainen resilienssi profiili voidaan tehdä edullisesti yksilötestien ja raporttien pohjalta jolloin nähdään myös organisaation resilienssitaso eli kyky kohdata muutoksia ja selvitä niistä tehokkaasti.


LISÄTIETOA RESILIENSSISTÄ

Organisaatioiden ja samalla myös yksittäisten ammattilaisten tavoitteena on ennakoida tulevia muutoksia mahdollisimman tarkasti sekä toteuttaa tarpeelliset korjausliikkeet ennalta opittujen suunnitelmien mukaisesti. Lähtökohtaisesti näin kuitenkin tapahtuu harvoin, sillä monet muutostarpeet ja poikkeustilanteet tulevat eteen yllättäen ja suunnitellutkin muutostarpeet pitävät sisällään yllätyksiä.

Mitä tehokkaammin organisaatio, tiimi tai yksilö selviävät sekä palautuvat resursseja kuluttavasta muutoksesta tai poikkeamatilanteesta sitä korkeammasta resilienssistä puhutaan. Resilienssiä tilanteiden hallintaan syntyy siitä, että pikaisten tai hätäisten ratkaisujen lisäksi pyritään analysoimaan kohdatut ongelmat sekä etsimään niihin yhä tehokkaampia ratkaisumalleja - niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Resilientti tiimi ja organisaatio muodostaa analysoinnin sekä ammattilaisen henkilökohtaisen kehittämisen kautta tehokkaampia toimintamalleja muutoksien hallintaan ja niistä selviämiseen.

"Meitä on moneen junaan" - yllättävät poikkeustilanteet, muutokset tai organisaation ratkaisumallit voivat olla yhdestä näkökulmasta toimivia sekä helposti hallittavia kun toisesta näkökulmasta nämä voivat vaatia paljonkin energiaa sekä vaikuttaa merkittävästi työtehokkuuteen sekä jaksamiseen. Siksi organisaation sekä tiimien olisikin hyvä tarkastella muutoksien hallintaan tehtyjä toiminta- sekä reagointimalleja useista eri näkökulmista.

Resilientti organisaatio voi resilienssin kehittämisen lopputuloksena nähdä muutoshaasteissa sekä yllättävissä poikkeustilanteissa mahdollisuuksia uuden kehittämiselle sen sijaan, että poikkeustilanteet nähtäisiin vain takaiskuina sekä kuluttavina tapahtumina.

Yksilön ja organisaation resilienssin kehittämiseksi on tarjolla henkilökohtaiset ja tiimin resilienssi testit sekä raportit. Nämä yhdistettynä laadukkaaseen Mielenrauhan Resilienssi-valmennukseen auttavat yksilöitä sekä organisaatioita kehittämään resilienssiä sekä lyhentämään yllättävien tilanteiden aiheuttamia matalan tuottavuuden jaksoja.


12345678