Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winnerDia1
Haasteelliset vuorovaikutustilanteet työpaikan sisällä (Puhe-judo 3)


Miten esimiesten tulisi ottaa huomioon eri tyyppiset viestijät ja viestintätilanteet, jotta johtaminen haasteellisissa tilanteissa olisi tehokasta eikä ajaisi työyhteisöä syvemmälle ristiriitoihin. Koulutuksessa keskitytään työpaikalla sisäisiin konfliktitilanteisiin ja niiden ratkomiseen vuorovaikutustaitojen avulla. Tavoitteena sisäisen viestinnän ja työilmapiirin parantuminen, sekä ammatillisuuden korostaminen ja stressin väheneminen.Vastuuton työkäyttäytyminen - koulutus.


Vastuuton työkäyttäytyminen tarkoittaa sellaista käyttäytymistä työyhteisössä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä, mutta ei ole varsinaisesti kiusaamista. (TTL)

Koulutuksessa käydään läpi tyypillisiä käytösesimerkkejä, pohdimme syitä käytöksen esiintymiseen ja keinoja puuttua havaittuihin ongelmatilanteisiin työtoverin tai esimiehen roolissa.

- Miten vastuuton työkäyttäytyminen ilmenee?
- Vastuuton työkäyttäytyminen vs. kiusaaminen?
- Epäasillisen käytöksen mahdolliset seuraukset, silloin kun ongelmiin ei puututa ajoissa?
- Puheeksiottamisen vaikeus
- Epäasiallisen käytöksen selvittämisen periaatteet
- Muutama sana ennaltaehkäisystä
- Henkilökohtainen resilienssi muutosten aikana

Työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisy - koulutus


Mitä työpaikkakiusaaminen tarkoittaa? Minkälaisia eri kiusaamisen muotoja on olemassa ja miten ne voidaan tunnistaa? Miten kiusaamiseen tulisi reagoida? Tässä ajankohtaisessa koulutuskokonaisuudessa osallistujat perehdytetään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään työpaikkakiusaamis- ja häirintätapauksia. Kiusaaminen, häirintä,  piinaaminen, suunnitelmallinen tai henkinen väkivalta -¬‐ käytämmekö oikeita termejä kuvaamaan ongelmaa? Mistä työpaikkakiusaaminen voi johtua? Työpaikkakiusaamisen eri keinot. Ketkä työpaikoilla sitten oikein kiusaavat? Miten työpaikkakiusaamisen voi ja tulee puuttua. Miten toimia piinaamisen uhriksi joutuneen ihmisen kanssa? Entä jos kyse onkin perusteettomasta syytöksestä? työssäjaksaminen ja psykofyysinen apu. Työyhteisön ulkopuoliset toimijat ja resurssit - ja paljon muuta. Häirinnän ennaltaehkäisy ja hallinta - koulutus

Ahdistelukirjeet04-05
Tässä koulutuskokonaisuudessa keskitymme torjumaan vakavia ja pitkäkestoisia häirintärikoksia. Ilmiönä Suomessa varsin uusi, mutta sitäkin vakavampi käyttäytymisen muoto. Mielenrauha koulutuspalvelut oy:n koulutuskokonaisuus jossa keskitytään pitkäkestoisten tai vakavien häirintärikosten ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan. Useimmat häirintärikokset ovat psyykkisesti hyvin
raskaita uhrille, vaikka näkyviä vammoja ei välttämättä syntyisikään. Minkälainen ihminen on häirikkö, Mitkä ovat tavallisimmat häiriköinnin muodot, Minkälaisissa tilanteissa uhkailut tai häiriköinnit yleensä alkavat, Miten median kanssa tulisi toimia häiriköintitapauksissa?, eri toimintavaihtoehdot häiriköinnin alkaessa, häirintärikosten vaikutus uhrin henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen, uhrin perheen huomioiminen häirintärikoksissa ja paljon muuta.Uhkaavien viestien ja uhkausten analysointi - koulutus


Miten uhkaavia viestejä tai uhkaavaa käytöstä voidaan analysoida? Mikä tekee uhkauksesta vaarallisen ja miten vaarallisuusarvion jälkeen tulisi toimia, jotta uhkauksen kohde tuntee olonsa turvalliseksi. Mielenrauha koulutuspalvelut oy:n koulutuskokonaisuus erilaisten ja eri tasoisten uhkausten maltilliseen ja järkevään analysointiin. Useimmissa kotimaisissa yrityksissä ja yhteisöissä uhkauksiin reagoidaan yleensä väärin. Miten uhkaavia viestejä tai uhkaavaa käytöstä voidaan analysoida? Mikä tekee uhkauksesta vaarallisen? Miten työpaikalla uhkaileva ihminen eroaa esim. parisuhdeväkivallan yhteydessä uhkailevasta ihmisestä? Voiko ihmisen vaarallisuutta arvioida? Mitkä ovat vaaranmerkkejä uhkauksissa? Miten uhkauksia pitäisi ottaa vastaan?Häirintärikosten ennaltaehkäisy- ja uhka-analyysipalvelut


Useimmissa häirintä- ja ahdistelutapauksissa yritysten ja organisaatioiden omat resurssit ja mahdollinen tietotaito ei riitä. Mielenrauha on useiden vuosien ajan auttanut yrityksiä ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan epämiellyttäviä häirintä- tai ahdistelutapauksia. Palvelumme käsittää ahdistelu-, uhka- ja häirintätapausten kattavat asiantuntija- ja analyysipalvelut. Kaikki analyysipalvelumme ovat ehdottoman luottamuksellisia, ennen tehtävän vastaanottamista allekirjoitetaan aina luottamuksellisuus (NDA) sopimus. Mielenrauhan yhteistyöverkosto tarjoaa asiakkailleen viiden kriminalipsykologin ja yhden psykiatrin asiantuntemuksen käytettäväksi. Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntija- ja analyysipalveluita seuraavasti:

Asiantuntijapalvelut ahdistelutapausten, parisuhdeväkivallan, vihakirjoitusten ja -rikosten, seksuaalisen häirinnän, työpaikkakiusaamistilanteiden, kunniaväkivaltatapausten, johtoryhmän ja organisaation muiden työntekijöiden uhkailujen ja vakavien sekä pitkäkestoisten häirintätapausten ennaltaehkäisyn ja hallinnan osalta.


Tarjottavat palvelut:


Uhkaavan, häiritsevän tai oudon käytöksen tai tapahtuman maltillinen hallinta.


Toiminnasta tai käytöksen perusteella laaditun alustavan uhka- tai vaarallisuusarviot


Kirjoitettujen uhkausten tai sekavien viestien analyysit


Organisaation ohjeistuksen kirjoittaminen tai voimassaolevien ohjeiden oikolukeminen


Toimintaohjeiden laatimisen uhka-, uhri- tai tapauskohtaisesti.


Yrityksen tai organisaation julkisuuskuvasta huolehtimisen.


Yrityksen oman henkilöstön valmentaminen sisäisten uhkatilanteiden hoitamiseen


Uhkausten kohteeksi joutuneiden henkilöiden henkinen huolto ja -tuki, defusing sekä debriefing palvelut.


Häirintään ja/tai uhkauksiin epäillyn ihmisen puhuttaminen, vaihtoehtoisten ratkaisumallien löytäminen konfliktitilanteisiin.


Organisaation asiantuntijoiden ja esimiesten valmentaminen haastaviin viestintätilanteisiin.


Turvallisten irtisanomistilanteiden valmistelu.


Kuulustelutaktiikoiden suunnittelu ennen sisäistä tutkintaa


Kirjallisten lausuntojen luotettavuusanalyysitMielenrauhan konsultointi- ja analyysipalvelut kattavat Mielenrauhalle toimitetun materiaalin analyysin. Palvelun tarkoituksena on arvioida kohdehenkilön tai -henkilöiden tulevaa toimintaa tai analysoida ilmitulleen uhkan tai uhkauksen todenperäisyydestä. Lisäksi analyysipalveluihin voidaan sisällyttää toimenpide-ehdotuksia uhkausten tai toiminnan kohteena olleen ihmisen tai yrityksen osalta.

Mielenrauhan konsultointi- ja analyysipalveluita tulee pitää suositusluonteisina toimenpiteinä ja toimenpide-ehdotuksina.


12345678