Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com


MR Suomen vahvimmat peruslogo sähköoinen

AjankohtaistaTilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner


Tyytyväisiä asiakkaitamme


Kaikkia referenssejämme yhdistää tyytyväisyys koulutuksiimme.

Koulutuksiamme käyttävät kattavasti niin kunnalliset toimijat kuin yksityiset yritykset. Yli 1000 asiakasyrityksen tyytyväisyys ja vuositasolla n. 450 tilaisuutta kotimaassa sekä 50 koulutusta ulkomailla ovat parhain mainoksemme. Ne puhuvat omaa kieltään palvelumme ja koulutuksiemme laadusta, sekä asiakkaidemme tyytyväisyydestä.

Referenssejämme:


"Myymälä- ja henkilöturvallisuuden kehittäminen" - Case Alepa"


Alepa on tehnyt vuosia pitkäjänteistä työtä henkilökuntansa sekä asiakkaidensa turvallisuuden parantamiseksi ja uhkatilanteiden vähentämiseksi - asiakaspalvelun laadun kehittämistä unohtamatta. Kehitystyön keskiössä on ollut koko myymälähenkilökunnan kouluttaminen syksyisin ja Mielenrauha Oy on saanut olla vuosittaisten koulutusten kumppani jo kahdeksan kertaa.

Syksyllä 2016 Alepan henkilöstökoulutuksissa koulutettiin yhteensä kymmenen illan aikana 105 myymälän 949 ammattilaista. Mielenrauha on kouluttanut Alepan henkilökuntaa kymmennen vuoden ajan.
 
2016 koulutukset järjestettiin kilpailun muotoon jossa testattiin henkilökunnalta turvaoppaan tietojen hallintaa. Kilpailuun liittyen jokaiselle myymälälle annettiin tehtäväksi myös ottaa yksi hauska "turvaselfie" myymälästä, joka jollain tavalla liittyy Alepa-ketjun turvallisuuteen.
 
Mielenrauhan koulutukset olivat jokaisen päivän pidetyin osuus ja kolmenkymmenen rastikoulutuksen kokonaiskeskiarvoksi saatiin 4,54 asteikolla 1-5.
 
Osallistujien itsearviointi koulutuksien hyödyllisyydestä omalle työlle ja kehittymiselle sai puolestaan erittäin korkean keskiarvon 4,65 asteikolla 1-5.
 
"Syksyn koulutukset onnistuivat taas kerran loistavasti ja palautteet Alepalaisilta olivat jälleen ensiluokkaisia. "
 
Kimmo Kärki, Ryhmäpäällikkö, Alepa / HOK-Elanto

Case-kuvaus: pdf Alepa-referenssikuvaus (176 KB)
Ely logo.PNGLogoTE

"Haasteellisten asiakastilanteiden hallinnan kehittäminen valtakunnallisesti - ELY-Keskukset ja TE-toimistot 2017"


 
LATAA REFERENSSIKUVAUS:pdf ELY Referenssi 2017 (131 KB)

ELY-keskukset ja TE-toimistot halusivat kehittää henkilökuntansa haastavien ja poikkeavien asiakaspalvelutilanteiden hallintaa sekä toimintamalleja laadukasta asiakaspalvelua ja henkilökunnan työhyvinvointia unohtamatta. ELY-keskuksien ja TE-toimistojen tarjoamissa palveluissa on tärkeää, että asiakkaat sekä kansalaiset saavat laadukasta sekä yhdenvertaista palvelua kaikissa tilanteissa - taustoista tai elämäntilanteesta riippumatta. Haastavissakin asiakastilanteissa ammattilaisen tulisi säilyttää ammattimainen asenne sekä lähestyä tunnepitoisia tilanteita ratkaisukeskeisesti ja provosoitumatta.
 
Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:ltä tilattujen koulutusten keskiössä olivat haastavien sekä tunnepitoisten asiakastilanteiden parempi hallinta. Tilatut koulutukset olivat kokopäivän mittaisia ja joissa aamupäivän aikana keskityttiin harvinaisempiin henkilöturvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin ja iltapäivän osalta haastavien ja tunnepitoisten palvelutilanteiden hallintaan sekä palvelun kehittämiseen näissä tilanteissa Puhe-judon keinoin. Kevään 2017 aikana koulutettiin valtakunnallisesti yli 1000 ELY-keskusten ja TE-toimistojen ammattilaista, jonka lisäksi koulutuksista tehtiin jälkikäteen katsottavissa oleva tallenne asiakkaan sisäiseen käyttöön.


Itäisen alueen ELY-Keskuksien (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo), TE-toimistojen ja  KEHA-keskuksen sekä Siviilipalveluskeskuksen työsuojelupäällikkö Auli Väänänen
 
"Koulutuksien sisältö sovitettiin tarpeisiimme, järjestelyt onnistuivat suunnitellusti ja arvostimme, että kaikki toimi etukäteen sovitun suunnitelman ja aikataulun mukaan. Yhteydenpito, palvelun nopeus, ennakko- ja palautekyselyt toimivat sovitusti. Koulutuksien järjestäminen n. 1 000 osallistujalle oli haasteellista, sillä osa henkilöstöstä seurasi esitystä videon päässä yli 130 toimipisteessä Helsingin ja Ivalon välillä. Kouluttajana ja esiintyjänä Totti Karpela on ammattilainen sekä aito. Hän osaa esittää asiat kiinnostavasti arkipäivän esimerkein."
 
Palautteet ja koulutuksien onnistuminen

 
Jokaisesta alueellisesta koulutustilaisuudesta kerättiin koulutuspalautteet koulutusprojektin onnistumisen sekä vaikuttavuuden mittaamiseksi. Palautteen kevään koulutuksista antoi 464 osallistujaa mikä on erittäin otanta koulutuksen onnistumista sekä hyödyllisyyttä mitattaessa.
 
Asteikolla 1 erittäin huono - 10 erittäin hyvä koulutuksen sisältö sai keskiarvon 8,46 ja kouluttaja keskiarvon 9,01.
 
 95 % vastaajista piti koulutuksia hyödyllisinä itselleen sekä omalle ammattitaidolleen ja 85 % vastaajista antoi koulutukselle arvosanan 8-10 ja 90 % palautteen antaneista antoi kouluttajalle arvosanan 8-10.
 
Avoimissa palautekommenteissa jotka liittyivät ammattilaisen kehittymiseen ja koulutusten hyötyihin osallistuneet kokivat saaneensa käytännönläheisiä ja tehokkaita toimintamalleja tunnepitoisten asiakastilanteiden hallintaan, sekä keinoja hallita haastavissa sekä stressaavissa tilanteissa myös omia tunteitaan. Oheiset osallistujapalautteet antavat tukea saaduille arvosanoille:
 
"Parhaita, ellei paras koulutus, johon olen virkamiesuran aikana osallistunut. Hyvin vedetty ja aikataulutettu koulutus, sopivasti huumoria ja esimerkkejä."
 
"Kokonaisuutena koulutus oli todella hyvä: siinä käytiin läpi konkreettisella tasolla tilanteita kuvaten ne elävästi ja sopivalla huumorilla höystettynä. Harvoin olen ollut koko päivän kestävässä koulutuksessa, jossa ei kertaakaan alkanut väsyttää tai huomio herpaantua. Kouluttajan asiantuntemus ja pitkä kokemus aiheesta tulivat hyvin ilmi. "
 
"Mielenkiinto säilyi koko päivän asiaa kohtaan, kiitos värikkään esityksen! Sisältö asiakaspalvelun kannalta hyödyllinen ja ajankohtainen. Olen tehnyt asiakaspalvelua 30 vuotta, silti uutta opittavaa asiasta riittää. "

Lisätietoja projektista Heikki Neuvoselta etunimi.sukunimi@mielenrauha.com / 050 336 2624


Mielenrauha Oy on kehittänyt turvallisuutta ja henkilöstön hyvinvointia mm. seuraavissa yrityksissä:


1

2

3

4

5

6

7

8
12345678