Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winnerUUSI Puhe-judo 4: Kulttuurien kohtaaminen koulutus Helsingissä 7.2.2014


Puhe-judo 4: Kulttuurien kohtaaminen, avoin koulutus Helsingissä 7.2.2014, kouluttajana Riku laanti


Puhe-judo 4: kulttuurien kohtaaminen


"Jos joku toimii yhdessä kulttuurissa, on vain pieni mahdollisuus että se toimii myös toisessa.” Fons Trompenaars"


Mielenrauha Oy:n Puhe-judon peruskurssilla keskitytään vahvasti kiihtyneiden ihmisten rauhoitteluun, tekniikoihin sekä ylipäätään asiakkaan sekä omien tunnetilojen hallintaan vaativassa viestintä tai kohtaamistilanteissa.


Kulttuurilla on suuri merkitys ihmisen käyttäytymisessä ja kulttuurierot ovat tärkeässä roolissa ihmisten välisessä kanssakäymisessä.


Puhe-Judo 4: Kulttuurien kohtaaminen täydentää aiempia Puhe-Judo –kursseja tuomalla uuden ulottuvuuden kultuurien paremmassa ymmärtämisessä - tämä on kurssi, joka jokaisen eri kulttuurien kanssa tekemisissä olevan olisi hyvä käydä oman ammatillisen kehittymisen parantamiseksi.

Kurssille osallistuva henkilö oppii


 • Ymmärtämään mitä tarkoitetaan kulttuurilla ja miksi sillä on merkitystä johtamisen, viestinnän ja ihmisten kanssakäymisen kannalta
 • Tunnistamaan kulttuurien kohtaamiseen liittyviä haasteita ja sitä miten konflikteja voidaan ennaltaehkäitä- eli mitä esimiehen, asiakaspalvelijan tai ammattilaisen tulisi ennakkoon tietää kulttuurieroista ja niihin liittyvistä haasteista, jotta ylipäätään vältyttäisiin ongelmilta. 
 • Ymmärtämään ja tunnistamaan kultuurien eroja muun muassa:
 1. sanallisessa ja sanattomassa viestinnässä
 2. iän, statuksen ja sukupuolen merkityksessä ihmisten kohtaamistilanteissa
 3. suhteessa ajan- ja tilankäyttöön
 4. viestinnässä ja neuvotteluissa
 5. johtamisessa ja motivoinnissa
 • Tunnistamaan myös omia käyttäytymispiirteitään kulttuurien kohtaamistilanteissa. Mitä on ominaista minulle ja minun kulttuurilleni ja miten ihmiset muista kulttuureista kokevat tämän?
 • Lewis-malli apuvälineenä kulttuurien ymmärtämisessä ja kohtaamisessa


Puhe-judo 4 koulutuksen hyödyt organisaatiolle


”Kun ymmärrämme paremmin kulttuurieroja, niin pystymme ennustamaan ja laskemaan yllättävälläkin tarkkuudella miten muut reagoivat suunnitelmiimme ja arvioida sitä miten he suhtautuvat meihin.” Richard Lewis.


 • Parantaa asiakaspalvelun ja toiminnan laatua tilanteissa, joissa asiakas ja/tai muiden sidosryhmien edustaja omaa vieraan kultturitaustan
 • Vähentää valitusten ja reklamaatioiden määrää, sekä karsii sosiaalisessa mediassa mahdollisesti esiintyviä asiakkaiden purkauksia - kun asiakkaan osin kulttuuritaustasta johtuvat tunnetilat osataan tunnistaa paremmin, ja sitä kautta hallita ja rauhoittaa
 • Parantaa asiakastyytyväisyyttä, kun haastavat tilanteet sekä mahdolliset erimielisyydet pystytään ratkaisemaan asiakkaan kulttuuritaustan omainspiirteet ja tarpeet huomioiden
 • Parantaa asiakasuskollisuutta kun asiakkaan kulttuuritausta ja sen tuomat erityistarpeet huomioidaan paremmin
 • Parantaa yrityksen oman toiminnan ja tiimien tehokkuutta tilanteissa joissa työntekijöinä on erilaisen kulttuuritaustan omaavia henkilöitä
 • Lisää työhyvinvointia kun henkilökunta pärjää paremmin vaikeissa johtamis, viestintä- ja palvelutilanteissa eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa
 • Parantaa yrityksen imagoa kun vaikeatkin tilanteet hallitaan ammattitaitoisesti ja tyylikkäästi eri kulttuureista tulevien henkilöiden ja asiakkaiden kanssaKurssiesite


Koulutus pidetään Helsingissä klo 09.00 - 15.00


Ilmoittautuminen - heikki.neuvonen(at)mielenrauha.comHinta 15.12.2013 mennessä ilmoittautuneille

250 € + alv

Hinta 16.12.2013 jälkeen ilmoittautuneille

300 € + alvKouluttaja


Riku Laanti


johdon konsultti, RLC International Management yrityksen toimitusjohtaja


 • Riku on toiminut johdon tehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti vuodesta 1992.
 • Hän on asunut Australiassa 10 vuotta, johtaen omaa konsulttiyritystä ja toimien Finpron maaedustajana Australiassa ja Uudessa-Seelanissa.
 • Hän on toiminut myös kansainvälisesti yliopistotason opetus- ja tutkimustehtävissä pääaiheinaan: Cross-Cultural Management, kansainvälinen liiketoiminta ja strategiat.
 • Riku on julkaissut akateemisia artikkeleita ja kirjakappaleita, sekä luennoinnut useissa merkittävissä kansainvälisissä seminaareissa aiheesta.
 • Rikulla on tohtorin tutkinto kansainvälisestä liiketoiminnasta ja strategiasta (Adelaide), sekä MBA- ja KTM-tutkinnot Aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta.
 • Hänen lukuisat konsultti- ja akateemiset projektit ovat vieneet häntä ympäri Euroopaa, Pohjois-Amerikkaa, Aasiaa ja Oseaniaa. Tämän johdosta Riku on työskennellyt ihmisten kanssa yli 50 eri maasta.
Riku Laanti

12345678