Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winnerEnnakoiva hävikinhallinta


Ennakoiva hävikinhallinta

 

Mielenrauha Oy:n hävikintorjunnassa vaikutetaan myymälävarkauksiin ennaltaehkäisevästi. Hävikinestotoimiemme avulla näpistyksien sekä myymälävarkauksien määrää voidaan merkittävästi vähentää kouluttamalla henkilökuntaa, sekä vaikuttamalla rikoksentekijän päätöksentekoprosessiin teknisten ratkaisujen myötä rikoksentekomahdollisuuksia pienentämällä ja kiinnijäämisriskiä lisäämällä. Mielenrauhan konsultointi ja koulutuskokonaisuuden rakentuvat pitkälti Leicesterin yliopiston ja Prof. Martin Gillin monikansallisiin tutkimuksiin. Hävikin ennaltaehkäisyn keskeisin ajatus on vähentää varkauksia proaktiivisesti asiakaspalvelua tehostamalla ja korostamalla jo myymälän puolella tuoden säästöjä organisaatiolle hälytyksien ja kiinniottojen vähentyessä. Mikäli varkauksiin puututaan vasta rikoksen tapahduttua kassalinjaston jälkeen tai porttien hälyttäessä, on usein seurauksena merkittävä tuottamattomien työaikakulujen kasvu kiinnioton ja sitä mahdollisesti seuraavan esitutkintaprosessin myötä. 

 

Gillin tutkimuksien keskeisin kysymys myymälävarkaalle oli, miksi valitsit tietyn kohteen? Vastauksena oli lähes poikkeuksetta, että kohde oli riittävän helppo. Kohteeksi valitaankin yksikkö, jossa näpistykset ovat selkeästi ongelma. Näpistys- ja hävikkimäärät ovat oltava selkeästi dokumentoitavissa. Lisäksi valitussa yksikössä on oltava tehokas ja toimiva lähiesimies, joka pystyy vetämään projektia noin vuoden ajan Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:n suositusten mukaan.

 

Jos rikostorjunta ei toimi, on vika joka teoriassa jonka pohjalta rikostorjunta rakennetaan tai teorian toteuttaminen ei toimi. Jompikumpi pitää muuttaa jos rikokset eivät vähene.

 

- Palvelukoulutuksella joka tähtää myymälävarkauksien ennaltaehkäisyyn on iso merkitys hävikin määrälle ja torjunnalle.

- Hävikkiä ja myymälävarkauksia omalla toiminnallaan ennaltaehkäisevän ammattilaisen tulisi ymmärtää rikostorjunnan ennaltaehkäisyn periaatteet.

- Myymälän johdon tahtotilalla merkittävä vaikutus myymälälogistiikan muutoksien avulla tehtävästä hävikinhallinnasta.

- Myymälän suunnittelun tulisi olla hävikinestoa tukeva joka ei saa vaikuttaa normaaliin liiketoimintaan ja kaupankäyntiin.

- Koulutetulla ja motivoituneella turvallisuusvastaavalla, myymälävahtimestari ja/tai vartijalla merkittävä vaikutus.

 

Ennakoivan hävikinhallinnan toimenpiteet

 

1. Tapaaminen, Mielenrauhalle anastusilmoitukset (vartijaraportit) viimeisten vuosien ajalta. Lisäksi henkilökunnalta mutu-lista niistä tuotteista, joita anastetaan eniten. 

 

2. Liiketiloihin tutustuminen ja suosittujen anastustuotteiden sijainnin kartoitus.

 

3. Henkilökunnalle 4h mittainen koulutus ns. ennakoivista Gillin torjuntaperiaatteista ja henkilökunnan roolista hävikintorjunnassa

 

4. Lupa hyllykarttojen muuttamisesta sovitusti asiakkaan kanssa

 

5. Vartijan ohjeistuksen tarkistaminen ja muuttaminen

 

6. Seuranta ja loppuraportti

12345678