Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner4.12. luentotilaisuus ennätysajassa täyteen, aiheina: Kohdennettu väkivalta ja terrorismi, Vastuuton työkäyttäytyminen ja Liikematkustamisen turvallisuus


Mielenrauha järjestää 4.12. maksuttoman luentotilaisuuden jonka 60
paikkaa täyttyivät ennätysvauhdissa. Luentotilaisuuden aiheisiin
otettiin ensimmäistä kertaa mukaan kohdennetun väkivallan sekä
terrorismin ennaltaehkäisyyn liittyvä osuus. Osuudella sivutaan myös
tulevan ansainvälisen AETAP Association of European Threat Assessment
Professionals uhka-analyysiseminaarin aiheita sekä teemoja. Seminaariin
tulee alansa huippu puhujat niin Euroopasta kuin Pohjois-Amerikasta sekä
osallistujia ympäri maailmaa. Lisätietoja

http://www.aetap.eu/next-conference.html

4.12. Totti Karpelan luentotilaisuuden aihe-alueet

1. Terrorismi ja kohdennettu väkivaltariski kotimaassa - kotimaan
turvallisuustilanne on muuttunut viime vuosien aikana. Ulkomailla nähdyt
väkivallanteot ovat valitettavasti jo arkea suomessakin.
Asiantuntijaluento kohdennetun väkivaltariskin ennaltaehkäisystä
valistuksen ja maltillisten toimintamallien kautta. Kaikissa iskuissa ole
aseena suoranainen väkivalta, vaan välineenä voidaan myös käyttää
ns. cyber-hyökkäystä. Luennolla käsitellään tuoreimpien tutkimusten
valossa niitä osatekijöitä, jotka ovat yleensä läsnä vaaranmerkkeinä
sekä tarkastelemme mahdollisia keinoja

2. Vastuuttomasta työkäyttäytymisestä työpaikkakiusaamiseen luennon
aikana käydään läpi mitä kiusaaminen on ja mitä se puolestaan ei ole.
Miten erilaisten tapausten tullessa ilmi tulisi toimia tilanteiden
hallitsemiseksi. Tiettyyn rajaan asti ajoittaista huonoa käytöstä tulee
sietää - esimerkiksi sitä, että joku ei jonain aamuna tervehdi tai
sitä, että joku pari kertaa vuodessa nakkelee niskojaan kahvihuoneessa.
Vastuuton työkäyttäytyminen tarkoittaa sellaista käyttäytymistä
työyhteisössä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja
aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa
työyhteisön jäsenissä sekä vaikuttaa olennaisesti myös tehokkuuteen.

3. Liikematkustamisen riskit hallintaan - koulutus kokonaisuus jossa
käsitellään sekä organisaation, että yksittäisen liikematkustajan
kannalta oleellisempia riskejä sekä niiden hallitsemista ennakoivasti.
Mielenrauha Oy kouluttaa globaalisti useiden Suomalaisten yhtiöiden
matkustavaa henkilökuntaa ja osio nojaa vahvasti vuosien saatossa
havaittuihin tärkeimpiin seikkoihin ammattimaisen liikematkustamisen
saralla.

12345678