Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winnerLähiTapiola alkaa tarjota yritysasiakkailleen Mielenrauha Oy:n palveluja vastatakseen fyysisten uhkien sekä henkisesti kuormittavien tilanteiden, kuten työpaikkakiusaamisen tai epäasiallisen käytöksen aiheuttamiin vahinkoihin.


Mielenrauha ja LähiTapiola aloittavat yhteistyön.


Näyttökuva 2018-8-28 kello 16.07.48


LähiTapiola alkaa tarjota yritysasiakkailleen Mielenrauha Oy:n palveluja vastatakseen fyysisten uhkien sekä henkisesti kuormittavien tilanteiden, kuten työpaikkakiusaamisen tai epäasiallisen käytöksen aiheuttamiin vahinkoihin.


Lainsäädännön mukaan työnantajan tulee tunnistaa ja selvittää työhön liittyvä väkivallan uhka ja arvioida sen merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Jos työpaikalla väkivallan uhka on ilmeinen, työ on järjestettävä siten, että väkivaltatilanteet estetään mahdollisuuksien mukaan ennakolta.


- Useilla toimialoilla väkivallan uhkatilanteet ovat tänä päivänä valitettavasti tilastojen ja asiakkailtamme tulleiden havaintojen mukaan yhä enenemissä määrin osa työnkuvaa. Työpaikkaväkivalta voi ilmetä paitsi asiakkaiden taholta ilmenevänä fyysisenä väkivaltana tai väkivallan uhkana, myös työyhteisön sisältä tulevana kiusaamisena tai ahdisteluna. Kokemustemme mukaan valitettavan usein työpaikoilla ei kuitenkaan välttämättä ole riittäviä valmiuksia edellä mainittujen asioiden hallintaan ja asian puheeksi ottaminen itse kiusatun, kollegan tai esimiehen toimesta ilman selkeää toimintamallia voi olla vaikeaa, kertoo henkilöriskienhallinnan johtava asiantuntija Vesa Kynsijärvi.


LähiTapiola haluaa tukea asiakkaitaan osana henkilöriskienhallinnan palveluitaan parhaalla mahdollisella tavalla myös työpaikkaväkivallan hallinnassa. Siksi LähiTapiola on käynnistänyt yhteistyön Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy:n kanssa. Mielenrauha Oy on Suomessa alallaan suurin ja laadukkain yksinomaan erilaisten haastavien ja poikkeavien tilanteiden hallintaan keskittynyt koulutus- ja asiantuntijayritys, jonka painopisteenä on ongelmien ennaltaehkäisy.


Tutustu LähiTapiolan yrityspalveluihin täällä


Kenelle palvelu on suunnattu?


Mielenrauha Oy:n toimitusjohtajan Totti Karpelan mukaan tyypillisesti kyseisten ongelmien kanssa painii yritys, jolla on paljon toimintaa asiakasrajapinnassa kuluttajien kanssa. Yleensä yritys myös on tiiviissä vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Yhtä tiettyä toimialaa on kuitenkin vaikea nimetä, sillä vuorovaikutus on Karpelan mukaan maailmassa lisääntynyt lähes kaikilla toimialoilla.


Sosiaalisen median kautta valittaminen on lisännyt asiakaspalvelun haasteita, sillä valitukset eivät aina ole objektiivisia ja välttämättä totuudenmukaisia. Kun sosiaalinen media ottaa kopin valituksesta, voivat seuraukset olla yritykselle kohtuuttomia.


- Yleensä asiakas kokee, että hänen tarpeisiinsa ei ole vastattu tai hän ei muuten saa tahtoaan läpi: auton huolto viivästyy tai lapsi ei pääse vanhemman haluamaan päiväkotiin. Myös asiakaspalveluhenkilökunnan asenteita on kuitenkin tarkasteltava. Asiakkaiden suunnalta tuleva haistattelu, uhkailu ja verbaalinen häirintä ovat huomattavasti yleisempiä sekä merkittävämmässä roolissa kuin varsinainen fyysisen väkivallan uhka tai tilanteet. EU:n työpaikkaväkivallan määrittelyn alle kuuluu myös henkinen väkivalta ja uhkailu, jotka ovat huomattavan yleisiä ja lisääntymään päin, Totti Karpela kertoo.


EU-maihin verrattuna Suomessa on eniten tilastoituja työpaikkakiusaamistapauksia, joka johtuu osittain myös siitä, että Suomessa tapauksia ilmoitetaan ja tilastoidaan varsin tunnollisesti moneen muuhun maahan verrattuna. Fyysisten uhkien, työpaikkakiusaamisen ja asiattoman käytöksen ennaltaehkäisyyn on kuitenkin olemassa selkeä tarve useilla työpaikoilla toimialasta riippumatta ja tuohon tarpeeseen LähiTapiola lähtee nyt yhdessä Mielenrauhan kanssa vastaamaan.


Webinaari aiheesta marraskuussa


LähiTapiola järjestää perjantaina 2.11. aamupäivän mittaisen webinaarin aiheesta, jossa puhumassa on muun muassa Totti Karpela.
12345678