Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winnerMielenrauhan pääkouluttaja Totti Karpela kävi uusimassa Certified Threat Manager tutkinnon Yhdysvalloissa
Mielenrauhan pääkouluttaja ja asiantuntija Totti Karpela kävi Yhdysvalloissa uusimassa CTM (Certified Threat Manager) tutkinnon Association of Threat Assessment Professionals-seminaarissa. Certified Threat Manager tutkinto on väkivaltariskin hallintaan liittyvä tutkinto. Tutkinto pitää uusia kahden vuoden välein.


Tällä hetkellä maailmassa on 85 kappaletta mainitut tutkinnon suorittanutta ammattilaista ja Totti Karpela on ainoa Yhdysvaltojen ulkopuolella mainitun pätevyyden omaava ammattilainen.

Mielenrauhan asiakkaat saavat tarvittaessa maailman parhainta ja asiantuntevinta konsultointia sekä asiantuntijapalveluita työpaikan sisäisiin tai ulkopuolelta tuleviin häirintä- ja uhkatilanteisiin.

Tarjoamme oheisia palveluita aiheeseen liittyen:


- Uhkaavan, häiritsevän tai oudon käytöksen tai tapahtuman hallinta

- Henkilön käytöksen perusteella laaditut uhka- tai vaarallisuusarviot (työntekijät / muut)

- Kirjoitettujen uhkausten tai sekavien viestien analyysit ja vaarallisuusarviot

- Organisaation häirintäohjeistuksen kirjoittaminen tai voimassaolevien ohjeiden oikolukeminen

- Toimintaohjeiden ja suunnitelman laatiminen uhka-, uhri- tai tapauskohtaisesti.

- Uhkausten kohteeksi joutuneiden henkilöiden henkinen huolto + tuki, defusing sekä debriefing

- Häirintään, häiritsevään käytökseen ja/tai uhkauksiin syyllistyneen tai epäillyn ihmisen haastattelut, vaihtoehtoisten ratkaisumallien löytäminen  konfliktitilanteisiin

- Organisaation avainhenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten valmentaminen

- Turvallisten irtisanomistilanteiden valmistelu sekä rekrytointi- sekä jälkihaastatteluprosessien tarkistaminen ongelmakäyttäytymisen ehkäisemiseksi

- Kirjallisten lausuntojen luotettavuusanalyysit

- Kansainvälisten uhka-analyysijärjestöjen (ATAP, CATAP, AETAP, APATAP) verkostojen hyödyntäminen kansainvälisesti luotettavien uhka-analyysien laatimisessa

12345678