Header

Näyttökuva 2016-02-11 kello 11.27.56

Ota yhteyttä


Facebook

Tutustu
Mielenrauhan Facebook-sivuihin

AjankohtaistaKansainvälinen saavutus


YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner

7.6.2019 Kunniaväkivallan ennaltaehkäisy seminaari - vielä 12 paikkaa vapaana


Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.5. / lisätietoja Totti Karpela totti.karpela@mielenrauha.com tai heikki.neuvonen@mielenrauha.com

Hinta: Julkiset toimijat 390 € + alv ja yksityiset toimijat 490 € + alv
Hinta sisältää: Patriarch työkalun, siihen liittyvän tukimateriaalin ja lounaan
Ajankohta: 07.06.2019 / klo 09.00-16.00
Koulutuspaikka: Ravintola Lasipalatsi, Helsinki
Ilmoittautumiset: Heikki Neuvonen, heikki.neuvonen@mielenrauha.com / 050 336 2624

Lataa seminaarin esite tästä: pdf Patriarch esite (654 KB)


Mielenrauha koulutuspalvelut Oy järjestää 7.6.2019 yhden päivän mittaisen seminaarin Kunniaväkivallan ehkäisystä. Seminaarin luennoitsijana ja asiantuntijana toimii professori Henrik Belfrage Lindköpingin yliopistosta.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaalitoimen (erityisesti lastensuojelun), terveydenhuollon ja sivistystoimen henkilökunnille, mutta kaikki kiinnostuneet osallistujat otetaan avosylin mukaan.

Koulutuskielenä englanti.

Kunniaväkivallasta


Kunniaan liittyvä väkivalta on tyypillisimmillään kontrollointia eli rajoittamista, eristämistä, uhkailua ja pakottamista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kouluun saattamista ja koulutusvalintojen, vapaa-ajanvieton ja ystäväpiirin rajoittamista. Muun lähisuhde- ja perheväkivallan lailla kunniaan liittyvä väkivalta voi vakavimmillaan johtaa kuolemaan.

Monia väkivallan ehkäisytyössä käytössä olevia keinoja voidaan soveltaa myös kunniaan liittyvän väkivallan vastaiseen työhön. Kunniaan liittyvän väkivallan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että väkivallan keskiössä on seksuaalimoraaliin kytkeytyvä maine ja siihen pohjautuva yhteinen kunnia.


PATRIARCH - kunniaväkivallan riskienarviointityökalu


Kunniaväkivaltaan ja kunniaan liittyvä henkinen painostus ovat suurempi ongelma kuin mitä aiemmin on kuviteltu. Usein ongelman parissa työskenteleviltä ammattilaisilta puuttuu selkeä työkalu mahdollisen riskin tunnistamiseen ja riskiluokituksen tekemiseen. Kun väkivaltariski pystytään selkeästi määrittelemään, on uhrin turvaamiseksi tarvittavien toimenpiteiden määrittely huomattavasti helpompaa. Koulutus tarjoaa ohjeita riskien tunnistamiseen sekä mahdollisen uhan käsittelyyn.

Koulutus käsittää vankan teoriaosuuden sekä käytännön harjoituksia. Koulutuksen myötä osallistuja pystyy käyttämään PATRIARCH - kunniaväkivallan riskien arviointityökalua. Kurssin kouluttajana toimii professori Henrik Belfrage.


Professori Henrik Belfrage


Henrik Belfrage toimii kriminologian professorina Lindköpingin yliopistossa ja tutkimusjohtajana Vadstenan oikeuspsykiatrisella klinikalla sekä Bergenin yliopiston psykologian laitoksella vierailevana professorina. Belfrage on julkaisut yli 100 tieteellistä artikkelia ja toiminut mukana useiden väkivaltariskin arvioinnissa käytettävien työkalujen kehittämisryhmissä. Tunnetuimpia arviointityökaluja ovat mm. HCR-20v3 (Douglas, Hart, Webster & Belfrage), nykyisin ruotsin poliisin ja sosiaaliviranomaisten käyttämä SARA ja B-SAFER (Kropp, Hart & Belfrage) ja kunniaväkivallan riskiarviointiin kehitetty PATRIARCH (Belfrage, Strand, Ekman & Hasselborg)
 
Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Belfragella on runsaasti käytännönläheistä kokemusta väkivaltariskien arvioinnista. Ruotsin rikosseuraamuslaitokselle tehtyjen satojen arviointien lisäksi Belfrage on työskennellyt läheisessä yhteistyössä poliisin apuna sekä oikeuslaitoksen asiantuntijana.

Professori Belfrage on Association of European Threat Assessment Professionals-yhdistyksen (AETAP) johtoryhmän asiantuntijajäsen sekä International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS) yhdistyksen sihteeri.

Professori Belfrage työskentelee viikoittain oikeuspsykiatristen yksiköiden, poliisin, rikosseuraamusviraston sekä sosiaalitoimen ammattilaisten apuna.


Osoitelähde: Mielenrauha koulutuspalvelut Oy asiakasrekisteri

Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy
Kruununkuja 3 B4, 02180 ESPOO
Toimisto, puh. (09) 727 99 370
info@mielenrauha.com
www.mielenrauha.com
Block not found.