Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner  • Tässä uutiskirjeessä


HAAGA HELIA suomi Koulutus.fi pieni jpg KKPuhe-Judon™ peruskurssi 27.2.2017


Ota haastavat vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteet haltuun Puhe-Judon™ peruskurssin avulla!

Koulutuksessa saat helpot ja mieleenpainuvat toimintaohjeet kiihtyneiden ihmisten rauhoitteluun ja uhkatilanteiden hallintaan ja ymmärrät mistä tekijöistä kiihtyminen voi johtua ja voiko näihin tekijöihin vaikuttaa. Lisäksi opit ennakoimaan palvelutilanteisiin liittyviä riskejä paremmin.

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOTkesän 2017 tarjoukset


Mielenrauha Oy tarjoaa 1.6. - 31.8.2017 koulutuksia seuraavin alennetuin hinnoin.


Totti Karpelan kouluttamana, 3 - 4 tunnin koulutukset

2000 - 3000 € + alv

Muiden asiantuntijoiden kouluttamana, 3-4 tunnin koulutukset

1000 - 1700 € + alv


Hinnoittelu riippuvainen ajankohdasta, yleisömäärästä ja kouluttajavalinnasta.

Tarjous koskee kaikkia Mielenrauhan suosittuja kokonaisuuksia.

Tiedustele vapaita ajankohtia ja kouluttajia Heikki Neuvoselta, 050 336 2624

PYYDÄ TARJOUS


Haasteelliset palvelutilanteet - verkkokoulutus


Pyydä maksuton kokeilu

Verkkokurssi keskittyy haastavien ja tunteellisten palvelutilanteiden hallinnan perusteisiin. Kurssin asiantuntijana toimii Totti Karpela, jolla on erittäin laaja osaaminen ja kokemus aiheesta. Totti johdattelee video-osuuksissa kurssilasta kuhunkin aiheeseen. Sen jälkeen kurssilainen syventää osaamistaan erilaisin tehtävin ja case-harjoituksin. Tehtävien avulla sidotaan opittu myös kurssilaisen omaan työhön. Jokaisesta kurssin käyneestä saadaan suoritetieto ja kurssilainen saa kurssin päätteeksi palautteen suorituksestaan.
 

Verkkokurssin rakenne ja sisältö


Verkkokurssi on laadittu pelinomaiseen muotoon jossa osallistuja suorittaa tehtäviä haastavien palvelu- ja asiakastilanteiden hallintaan liittyen. Jokaisesta kurssin käyneestä saadaan suoritetieto ja kurssilainen saa kurssin päätteeksi palautteen suorituksestaan.

1. Lähtö, tavoitteet ja tervetuloa kurssilla

2. Haasteelliset tilanteet asiakaspalvelijan työssä

3. Mistä konfliktit syntyvät?

- Kaksoisloukkauksen merkitys

4. Miten konfliktin voi ennakoida?

5. Miten rauhoittelet kiihtyneen asiakkaan?

- Kuule se, mitä ei sanota
- Toisen osapuolen kasvojen säilyttäminen
- Ensivaikutelma ja ennakkoasenteet

6. Hyvän rauhoittelijan ominaisuudet

7. Toimintamalli konfliktitilanteessa

- Mistä tunnistat vaaran merkit?
- Tärkeimmät pelisäännöt
- Reviiriajattelu
- Miten asioita painotetaan

8. Ratkaisukeskeinen toimintatapa toimii!

9. Maali - suoritetodistus sekä pisteet.


Vastuuton työkäyttäytyminen koulutUS


Pyydä tarjous organisaatiollesi!


Vastuuton työkäyttäytyminen tarkoittaa sellaista käyttäytymistä työyhteisössä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä, mutta ei ole varsinaisesti kiusaamista. (TTL)

Mielenrauhan uusi koulutus sijoittuu Työpaikkakiusaamisen hallinta- ja ennaltaehkäisy koulutusta lievempiin, mutta sitäkin yleisempiin työpaikan sisäisiin haasteisiin ja ongelmiin. Koulutuksessa käydään läpi tyypillisiä käytösesimerkkejä, pohdimme syitä käytöksen esiintymiseen ja keinoja puuttua havaittuihin ongelmatilanteisiin työtoverin tai esimiehen roolissa. 


- Miten vastuuton työkäyttäytyminen ilmenee?
- Vastuuton työkäyttäytyminen vs. kiusaaminen?
- Epäasillisen käytöksen mahdolliset seuraukset, silloin kun ongelmiin ei puututa ajoissa?
- Puheeksiottamisen vaikeus
- Epäasiallisen käytöksen selvittämisen periaatteet
- Muutama sana ennaltaehkäisystä
- Henkilökohtainen resilienssi muutosten aikana
OAJ:n Educa 2017 messujen Puhe-judo luennolla yli 150 osallistujaaEduca17


Mielenrauhan pääkouluttaja Totti Karpela oli luennoimassa Educa-messuilla ja Puhe-judon tiivis tietopaketti sai lauantai-iltapäivän viimeisenä osuutena erittäin hyvän yleisön sekä vastaanoton. Yli 150 osallistujaa kerääntyi kuuntelemaan miten oppilaitosmaailman haastavia ja tunnepitoisia tilanteita tulisi kohdata ja hallita ammattimaisesti. Osuus sai osallistujien kiittävien palautteiden lisäksi kiitosta myös tilaajalta.

Oppilaitokset sekä järjestöt ovatkin kiinnostuneet viimeisen puolen vuoden aikana oppilaitoksien haastavien tilanteiden hallinnasta Puhe-judon ja vuorovaikutuksen keinoin.

Tarjoammekin nyt Puhe-judo koulutuksia vuodelle 2017 edullisimmillaan hintaan 1000 € + matkat + alv / 3 tunnin koulutus. Pyydä tarjous organisaatiollesi!AETAP Seminaari Dublinissa huhtikuussa


AETAP-2017-flyer 02

Järjestyksessään 10. AETAP seminaari eli Euroopalaisten uhka-analyysiammattilaisten foorumi järjestetään 24.-27.4. Dublinissa. Seminaarissa kuulet viimeisimmät trendit sekä tiedot haastavan tai uhkaavan käytöksen ennaltaehkäisystä ja hallinnasta Euroopasta, Yhdysvalloista, Australiasta, Afrikasta sekä Aasiasta. Osallistujaprofiili onkin mielenkiintoinen yhdistelmä eri taustojen omaavia osaajia. Maailmanluokan puhujien sekä luentojen lisäksi seminaarin parhainta antia on verkostoituminen Eurooppalaisten sekä muiden mantereiden organisaatioiden henkilöstön hyvinvoinnin ammattilaisten sekä aihepiirien huippuasiantuntijoiden kanssa seminaarin ympärille luotujen sosiaalisten tapahtumien ja yhteisen ajanvieton parissa.

Tutustu seminaarin ohjelmaan sekä huippu puhujiin lataamalla AETAP ohjelma oheisen linkin takaa  pdf AETAP 2017 program (443 KB)  tai käy tutustumassa järjestön kattavaan sivustoon Association Of European Threat Assessment Professionals - AETAP

Olisi upeaa nähdä muiden pohjoismaiden sekä Euroopan edustajien lisäksi juhlaseminaarissa vahva suomalaisedustus joten jos kiinnostuit seminaarista ja kaipaat lisätietoja otathan yhteyttä Totti Karpelaan tai Heikki Neuvoseen.


Totti Karpelan luento ASIS Europen seminaarissa 29.3. Milanossa radikalisoitumisesta ja sosiaalisen median merkityksestä radikalisoitumisessa


Totti Karpela luennoi ASIS Europe 2017 seminaarissa Milanossa maaliskuun 29. radikalisoitumisesta ja sosiaalisen median merkityksestä radikalisoitumisessa otsikolla: "Online Radicalisation and Single Cell Terrorists". Kyseessä on katsaus tapauksiin jossa radikalisoituminen on tapahtunut verkossa ja yksittäinen henkilö on aktivoitunut tämän johdosta. Case-tapausten esittelyn lisäksi luennolla pureudutaan ilmiön ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen sekä havaitun uhan proaktiiviseen ja moniammatilliseen hallintaan.

Tutustu seminaariin ja ohjelmaan!


Resilienssi-valmennuksien ja profiilien suosio kasvussa - tarjous vuodelle 1900 € valmennus ja 70 € henkilökohtainen profiili


Organisaatioiden ja samalla myös yksittäisten ammattilaisten tavoitteena on ennakoida tulevia muutoksia mahdollisimman tarkasti sekä toteuttaa tarpeelliset korjausliikkeet ennalta opittujen suunnitelmien mukaisesti. Lähtökohtaisesti näin kuitenkin tapahtuu harvoin, sillä monet muutostarpeet ja poikkeustilanteet tulevat eteen yllättäen ja suunnitellutkin muutostarpeet pitävät sisällään yllätyksiä.

Mitä tehokkaammin organisaatio, tiimi tai yksilö selviävät sekä palautuvat resursseja kuluttavasta muutoksesta tai poikkeamatilanteesta sitä korkeammasta resilienssistä puhutaan. Resilienssiä tilanteiden hallintaan syntyy siitä, että pikaisten tai hätäisten ratkaisujen lisäksi pyritään analysoimaan kohdatut ongelmat sekä etsimään niihin yhä tehokkaampia ratkaisumalleja - niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Resilientti tiimi ja organisaatio muodostaa analysoinnin sekä ammattilaisen henkilökohtaisen kehittämisen kautta tehokkaampia toimintamalleja muutoksien hallintaan ja niistä selviämiseen.

"Meitä on moneen junaan" - yllättävät poikkeustilanteet, muutokset tai organisaation ratkaisumallit voivat olla yhdestä näkökulmasta toimivia sekä helposti hallittavia kun toisesta näkökulmasta nämä voivat vaatia paljonkin energiaa sekä vaikuttaa merkittävästi työtehokkuuteen sekä jaksamiseen. Siksi organisaation sekä tiimien olisikin hyvä tarkastella muutoksien hallintaan tehtyjä toiminta- sekä reagointimalleja useista eri näkökulmista.

Resilientti organisaatio voi resilienssin kehittämisen lopputuloksena nähdä muutoshaasteissa sekä yllättävissä poikkeustilanteissa mahdollisuuksia uuden kehittämiselle sen sijaan, että poikkeustilanteet nähtäisiin vain takaiskuina sekä kuluttavina tapahtumina.

Yksilön ja organisaation resilienssin kehittämiseksi on tarjolla henkilökohtaiset ja tiimin resilienssi testit sekä raportit. Nämä yhdistettynä laadukkaaseen Mielenrauhan Resilienssi-valmennukseen auttavat yksilöitä sekä organisaatioita kehittämään resilienssiä sekä lyhentämään yllättävien tilanteiden aiheuttamia matalan tuottavuuden jaksoja.

Mielenrauha tarjoaa koko vuoden resilienssivalmennuksia alkaen hintaan 1900 € + alv / 4 tunnin valmennus.


Valmennukseen liittyvät henkilökohtaiset tai tiimin resilienssitestit sekä raportit alkaen 70 € / testi.


PYYDÄ TARJOUS!Mielenrauha mukana Finland 100 Expossa Hong Kongissa


Hong Kongin Suomalainen kauppakamarin eli The Finnish Chamber of Commerce in Hong Kong pyrkii toiminnallaan auttamaan suomalaisia organisaatioita löytämään oikeat kontaktit, asiakkaat sekä hyvän markkina näkyvyyden Hong Kongissa sekä Kiinan eteläosissa.

Finncham-kamari järjestää Hong Kongissä Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Finland 100 Expon johon kamari kutsuu useita suomalaisia organisaatioita eri toimi- ja palvelualoilta esittelemään tuotteitaan sekä palveluitaan alueen ammattilaisille sekä organisaatioille.

Mielenrauha osallistuu omalla osastollaan tilaisuuteen.
12345678