Header

Näyttökuva 2016-02-11 kello 11.27.56

Ota yhteyttä


Facebook

Tutustu
Mielenrauhan Facebook-sivuihin

AjankohtaistaKansainvälinen saavutus


YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner

Tässä uutiskirjeessä
Heikki Neuvonen Mielenrauhan osakkaaksi

 MG 9656 2

Vuosi 2019 aloitettiin Mielenrauhassa vauhdikkaasti. Mielenrauhan asiakkaita jo 11 vuoden ajan palvelleelta myynti- ja markkinointipäällikkö Heikki Neuvoselta kysyttiin kiinnostusta siirtyä  osakkaaksi - ja Heikki meidän iloksemme suostui. Heikillä on ollut kuluneiden vuosien aikana merkittävä rooli yrityksen kasvattamisessa ja Mielenrauhan koulutusten/ tuotteiden/ palveluiden laadun tarkkailussa ja parantamisessa. Kouluttajamme ovat usein saaneet kuulla asiakkailtamme koulutusten yhteydessä kiitosta myös Heikin proaktiivisesta ja täsmällisestä tavasta hoitaa asiakkuussuhteita. Kouluttajien on ollut helppo tarttua toimeen, kun alustavat toimet asiakkaiden suuntaan ovat aina olleet esimerkillisesti hoidettuna. Rehellisyyden nimissä myös talouspuolen säntillinen hoitaminen on Inkan ansiosta vahvistunut vuosi toisensa jälkeen.

Ystävällinen, huolehtiva ja asiakaslähtöisesti palveluun suhtautuva Heikki vahvistaa osaltaan sitä mielikuvaa, jota haluamme asiakkaidemme kokevan Mielenrauhan puoleen kääntyessään.


Kunniaväkivallan ehkäisy - seminaari, puhujana professori Henrik Belfrage


Mielenrauha koulutuspalvelut Oy järjestää keväällä yhden päivän mittaissen seminaarin Kunniaväkivallan ehkäisystä. Seminaarin luennoitsijana ja asiantuntijana tulee toimimaan professori Henrik Belfrage Ruotsista.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaalitoimen (erityisesti lastensuojelun), terveydenhuollon ja sivistystoimen henkilökunnille, mutta kaikki kiinnostuneet osallistujat otetaan avosylin mukaan.

Tarkempi ajankohta selviää tammi-helmikuun taitteessa, mutta kiinnostuneet voivat olla meihin jo nyt yhteydessä tarkempien tietojen sekä ohjelman ja hintatietojen merkeissä.

Lisätietoja: totti.karpela @mielenrauha.com ja heikki.neuvonen @mielenrauha.com

Koulutuskielenä on englanti.

Henrik Belfrage is co-author of the PATRIARCH, the B-SAFER (SARA:SV), and the HCR-20:V3. He has performed numerous violence risk assessmens on incarcerated perpetrators, in both the Swedish correctional system and in forensic psychiatry. He is Professor at Mid Sweden University, Linköping University, and University of Bergen, and works for Vadstena Forensic Psychiatric Hospital.

The Assessment of Risk for Honour Based Violence, also known as the PATRIARCH, developed by Drs. Randall Kropp, Henrik Belfrage, and Stephen Hart, are structured professional judgment (SPJ) guidelines designed for use by law enforcement, criminal justice, security, child protection, school, post-secondary institution, and mental health personnel. The PATRIARCH is the first published comprehensive risk assessment procedure for honour based violence, which is defined as any actual, attempted or threatened physical harm that is motivated, at least in part, by beliefs about honour.Mielenrauhan kehitys ja koulutuspäivät pidettiin

Ranskassa 4.1. - 6.1.

IMG 8197


Vuosi 2018 oli Mielenrauhan menestyksekkäin ja siitä iso kiitos kaikille Mielenrauhan asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille. Kasvavan kysynnän sekä uusien merkittävien kumppanuuksien vuoksi oli tärkeää katsoa vuoden 2019 suunnitelmat mahdollisimman hyvälle mallille ennen kiireistä kevätsesonkia. Mielenrauha aloitti vuoden 2019 pitämällä kehitys- ja koulutuspäivät Ranskassa, jossa vuoden 2019 suunnitelmien sekä aloituskokouksen lisäksi tapasimme myös tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme koti- ja ulkomailta.

Vaikka koulutus- ja asiakasmäärät kasvavatkin aiomme palvella asiakkaitamme yhtä hyvin kuin tähänkin saakka sekä tarjota laadullisesti yhä parempia koulutuksia sekä asiantuntijoita koko kotimaan alueella.

Vuoden 2019 aikana tullaan myös päivittämään Mielenrauhan ulkoasua ja kehittämään avoimien koulutuksien sekä maksuttomien asiantuntijaluentojen jakelua verkossa. Vastuuton työkäyttäytyminen sekä organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kehittäminen ja resilienssi jatkavat yhä vahvemmin Mielenrauhan tarjonnassa.

Lisäksi erilaisiin asiantuntijapalveluihin tullaan panostamaan yhä vahvemmin yksittäisten koulutusten myynnin lisäksi. Vuoden 2018 aikana saimme erittäin hyviä tuloksia projekteista, joissa yhdistettiin haastattelu-, auditointi- ja kartoitustoimintaa sekä ohjeistuksien kehittämiseen liittyviä palveluita henkilökunan koulusten yhteyteen.

Tiedotamme tulevista uudistuksista, yhteistyökumppanuuksista sekä avoimista tilaisuuksista kerran kuukaudessa uutiskirjeen muodossa sekä henkilökohtaisilla ja organisaatiokohtaisilla kutsuilla.

Oikein hyvää alkanutta vuotta 2019 toivoo Mielenrauhan tiimi!


Aware Applications ja Mielenrauhan yhteistyö Aware Safety applikaatiossa


Aware

Toimimme Be Aware applikaation tarjoajana Mielenrauhan asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille.  Tuotteen teknisestä toteutuksesta vastaa AwareApplications ja Mielenrauha puolestaan tuottaa henkilöturvallisuuden ja haastavien palvelutilanteiden hallintaan liittyvää sisältöä kuten ohjeistukset, videoklipit, matkaturvallisuus, uhkaavat- tai haastavat asiakkaat, työpaikkakiusaaminen jne.

TURVALLISUUSAPPLIKAATIO JOLLA TAVOITAT KOKO TYÖYHTEISÖNAware Safety on sisällöltään, toiminnoiltaan ja hinnottelultaan aidosti kaikkien käyttöön tarkoitettu ja käytännössä ainoa turvallisuuspainotteinen mobiilisovellus, joka vaikuttaa aktiivisesti koko työyhteisön toimintaan. Sovellus mahdollistaa jatkuvan vuorovaikutuksen työntekijöiden ja johdon välillä, jolloin tietoisuus ja yleiskuva yrityksen toiminnasta on reaaliaikaista - kaikille.

Aware Safety palvelee henkilökunnan lisäksi myös organisaatiossa vierailevia, esimerkiksi asiakkaat, huolto, ylläpito, saneeraushenkilöstö, tavarantoimittajat.

Sovellus sisältää mm.

- yrityksen käytössä olevat turvallisuusohjeet (jotka pitäisi olla helposti kaikkien saatavilla)
- viestintämahdollisuuden, hätätilanteet, tiedottaminen, yms.
- tärkeät yhteystiedot, soittomahdollisuus suoraan applikaatiosta
- erilaiset riskianalyysit
- kuvalliset turvallisuushavainnot
- kehitys- / turvallisuuskyselyt
- kuvalliset kehitysehdotukset - työntekijöiden reaaliaikainen raportointi kentältä tai työpisteistä
- kartta-/ paikannustoiminnon (myös sisätiloissa ja ulkomailla)
- tarvittavat kieliversiot

Sovelluksen sisältö on helposti päivitettävissä ja blokkimaisen rakenteensa ansiosta laajennettavissa / muutettavissa halutunlaiseksi.

Aware Safety personoidaan / räätälöidään aina asiakkaan tarpeita parhaiten vastaavaksi.


Näyttökuva 2019-1-21 kello 17.10.20


"Ensimmäistä kertaa tehtaallamme kaikki turvallisuuteen liittyvä tieto on jatkuvasti ajan tasalla, kaikkien saatavilla ja kehitettävissä."

Maria Ijäs, Stora Enso

Mill Master on Stora Ensolle kehitetty työturvallisuussovellus, joka tehostaa tehtaan sisäistä viestintää ja lisää turvallisuutta. Sovelluksesta löytyvät muun muassa turvallisuusohjeet, kartat, tärkeät yhteystiedot ja tiedotteet reaaliajassa sekä turvallisuushavaintojen ilmoittamistoiminto. Mill Master on ollut tärkeässä roolissa myös Heinolan Fluting-tehtaan investointiprojektin tiedottamisessa.

Mill Master on suunnattu tehtaan työntekijöille, tehtaalla vieraileville sekä sidosryhmille, kuten tavarantoimittajille ja alihankkijoille. Sovelluksen tavoitteena on vähentää työtapaturmia, lyhentää seisokkeja ja vähentää tuotannon häiriöitä. Mill Master -sovelluksen avulla myös työntekijöiden perehdytys on nopeampaa.

Lisätiedot ja applikaation esittelyt: heikki.neuvonen @mielenrauha.com
15.5. päivän mittainen koulutus Vastuuttomasta työkäyttäymisestä, asiantuntijana Totti Karpela


Viime vuosien aikana on työpaikkakiusaamisen yhteydessä alettu puhua työpaikalle sopimattomasta käytöksestä, joka ei kuitenkaan täytä kiusaamisen tunnusmerkkejä.

Työterveyslaitoksen lanseeraama termi "vastuuton työkäyttäytyminen" on käytöstä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä, mutta ei ole varsinaisesti kiusaamista. Käytös voi olla vaikkapa omien valtuuksien ylittämistä, muiden komentelua, tehtävien laiminlyöntiä tai muuta mielenosoittamista.

Vastuuton työkäyttäytyminen on kiusaamista yleisempää ja voi samalla tavalla aikaansaada merkittäviä muutoksia työpaikanpiirissä, työssäjaksamisessa ja -viihtymisessä. Koulutuksemme myötä käytöksen havaitseminen on helpompaa ja siihen voidaan puuttua ennen vakavampia seurauksia.


Miksi osallistua


1. Osallistujat oppivat havaitsemaan varhaisia oireita
2. Erilaisten häirikkötyyppien tunnistaminen helpottuu ja häiriköiden hallinta helpottuu
3. Ongelmakäytöksen ennaltaehkäisyyn tulee ideoita ja avaimia
4. Puheeksiottamiseen tarjoutuu ohjeita
5. Esimiestyöskentely selkeytyy ja puuttumiskynnys madaltuu


Kenelle koulutus on tarkoitettu?


Koulutus on tarkoitettu kaikille esimiesrooleissa toimiville, henkilöstöhallinnon sekä turvallisuuden asiantuntijoille kuin myös työsuojelurooleissa toimiville henkilöille. Koulutus vahvistaa ja laajentaa osallistujien valmiuksia toimia haastavien käytösongelmien parissa sekä ennaltaehkäistä tilanteiden syntymistä.
Tittelisi/työnkuvasi voi olla esimerkiksi:

•    Henkilöstöjohtaja, -päällikkö tai -asiantuntija
•    Tiedotuspäällikkö tai -vastaava
•    Työsuojelupäällikkö, -vastaava tai -varavastaava
•    Turvallisuuspäällikkö
•    Kehitysjohtaja/-päällikkö
•    Kaikille yrityksen johtavissa rooleissa toimiville


Sisällöt


Mitä vastuuton työkäyttäytyminen itse asiassa tarkoittaa?

•    Osallistujien esittäytyminen ja omakohtaiset tavoitteet koulutuksen osalta?
•    Esimerkkejä viimeaikoina mediassa esillä olleista tapauksista
•    Koulutuksen sisällön esittely ja tavoitteet
•    Mitä työhyvinvointi tarkoittaa?
•    Vastuuttoman työkäyttäytymisen määritelmä

Hieman synkempiin vesiin

•    Entä sitten kohdennettu, suunnitelmallinen aggressio ja seksuaalinen häirintä?
•    Työpaikkaväkivallan määritelmä
•    Kolme eri häirikkötyyppiä
•    Minkälaisia uhreja ja kohteita työpaikoilta löytyy?

Miten näihin tilanteisiin päädytään?

•    Mitkä asiat organisaatiotasolla johtavat siihen, että vastuutonta työkäytöstä esiintyy?
•    Organisaatiokohtainen ja henkilökohtainen resilienssi
•    Miten resilienssiä pystyään kasvattamaan?
•    Esimiestyöskentelyn merkitys ennaltaehkäisyssä

Häirinnän vaikutukset kohteissa

•    Mitä seurauksia vastuuttomasta työkäytöksestä on itse organisaatioille?
•    Taloudelliset vaikutukset, maineenhallintaongelmat ja henkilöstön pahoinvointi
•    Miten vaikean käytöksen vaikutuspiirissä työskentelevät ihmiset usein reagoivat?

Ennaltaehkäisy

•    Miten vastuutonta työkäytöstä voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä?
•    Vastuiden jakaminen, ohjeiden seuranta ja seuraamukset
•    Työtyytyväisyystutkimukset
•    Työpaikan sisäiset normit
•    Raportointijärjestelmä ja ilmoituksiin reagointi

Puheeksiottaminen

•    Miksi puheeksiottaminen on meille niin vaikeaa?
•    Puheeksiottamisen askelkuviot
•    FAA:n viisiportainen malli vaikeiden asioiden käsittelyyn
•    Tapausten seuranta
•    Koulutuspäivän yhteenveto


Ilmoittautumiset 15.5. päivään: Leena Kalaoja leena.kalaoja@almamedia.fi / 050 520 5330

Organisaatiokohtaiset tarjoukset: heikki.neuvonen@mielenrauha.com / 050 336 2624

Yksipäiväisen Alma Talent koulutuksen hinnat ovat 1 295 e (yks.sektori) / 895 e (julk.sektori). Näistä hinnoista on ennakkoilmoittautujille myös etuhintoja ja ryhmätarjouksia (2 tai enemmän osallistujia).
 
Koulutuspaikka on Helsingin keskustan alueella.7.2.2019 Kohtuuttomat valittajat Koulutus, Totti Karpela, kauppakamarilla


ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT


KOULUTUKSESTA MYÖS WEBINAARI / STREAM


Miten toimia, kun asiakkaiden valitus ylittää kohtuuden rajat?

Palautteen vastaanottaminen on osa jokaista asiakaspalvelutyötä. Positiivisen palautteen lisäksi asiakaspalvelutyöntekijä joutuu käsittelemään myös reklamaatioita ja valituksia. Yksittäiset valitukset voivat tulla aiheesta ja niiden käsittely voi sujua rutiinilla, mutta miten toimia kun asiakkaan valitus ylittää kohtuuden rajat? Miten reagoida, jos vastassa on "ammattivalittaja" ja valittamiselle ei näy loppua?

Tämän koulutuksen jälkeen hoidat hankalatkin tapaukset tyylillä!

Koulutuksen jälkeen osaat tunnistaa erityyppisten valittajien käyttäytymismallit ja tiedät, miten valitusten käsittely hoidetaan kunnialla loppuun eri osapuolia tyydyttävällä tavalla. Totti Karpela tarjoaa selkeitä ja helposti noudatettavia toimintamalleja kohtuuttomien valitusten ja sitkeiden valittajien kanssa toimimiseen.


Lue aiheeseen liittyvä ajankohtainen  artikkeli Kauppalehden sivuilta!
1.4. Puhe-judo 1: Peruskurssi - haastavien palvelutilanteiden ammattimainen hallintA


Helsingin Kauppakamarilla klo 12-16


Jäsenhinta 360 €, normaalihinta 460 €
Koulutuksen tavoitteena on rakentaa yhdessä osallistujien kanssa uusia ratkaisukeskeisiä menetelmiä haastavien asiakastilanteiden hallitsemiseksi sekä täten parantaa organisaation asiakaspalvelun laatua ja työntekijöiden työssä jaksamista ja työ hyvinvointia.

Haastaviin ja tunnepitoisiin asiakkaisiin voi kuulua hyvin laaja-alainen kirjo ihmisiä eri yhteiskuntaluokista - yhdistävä tekijä on tunnetilan kuohunta. Tunnepitoiset asiakaspalvelutilanteet ovat toistuvina merkittävästi ammattilaisen jaksamiseen sekä organisaation palvelun laatuun ja imagoon vaikuttavia.

Mitä tehokkaammin ja aikaisemmassa vaiheessa asiakkaan tunnetila saadaan hallintaan, sen vähemmän asiakkaat kokevat tarpeellisena valittaa tilanteen laukaisseesta aiheesta. Mielenrauhan 20 vuoden kokemuksen mukaan, valtaosa organisaatioiden saamasta negatiivisesta palautteesta koskee ammattilaisen tapaa reagoida havaittuun virheeseen, tunnepitoiseen tilanteeseen tai asiakkaan palautteeseen. Mikäli asiakkaan tunnetila ja valitus käsitellään ammattimaisesti jo asiakaspalvelutilanteen aikana, kokee harva asiakas enää tarvetta reklamoida asiasta kirjallisesti tai kirjoittaa julkista palautetta muihin kanaviin.

Puhe-judo koulutus antaa koulutukseen osallistuville kattavan valikoiman käytännönläheisiä toimintamalleja sekä tekniikoita tunnepitoisten asiakaspalvelutilanteiden hallintaan.
Osoitelähde: Mielenrauha koulutuspalvelut Oy asiakasrekisteri

Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy
Kruununkuja 3 B4, 02180 ESPOO
Toimisto, puh. (09) 727 99 370
info@mielenrauha.com
www.mielenrauha.com
Block not found.