Header

Näyttökuva 2016-02-11 kello 11.27.56

Ota yhteyttä


Facebook

Tutustu
Mielenrauhan Facebook-sivuihin

AjankohtaistaKansainvälinen saavutus


YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner

Mielenrauha suunnitteli ja toteutti Aasiassa 5-tähden lentoyhtiön konfliktinhallinta-koulutuksen uudistamisen.Tunnettu Aasialainen 5-tähden lentoyhtiö uudisti haastaviin palvelutilanteisiin liittyvän koulutuksensa. 12.000 henkisen matkustamohenkilökunnan asiakkuuskokemuskoulutus on maailmanlaajuisesti tunnettu. Vuosittain yli 36 miljoonaa matkustajaa kuljettaneen lentoyhtiön matkustajakonfliktien (unruly) lukumäärät ovat ennätysmäisen vähäiset. Useimmat ongelmatilanteet pystytään välttämään onnistuneella asiakkuuskokemuksella.

Nyt lentoyhtiö halusi laajentaa haastavien palvelutilanteiden koulutustaan kattamaan myös sellaisetkin tilanteet, joissa erinomaisen asiakaspalvelun lisäksi tarvitaan valmiuksia aggression ammattimaiseen kohtaamiseen. Koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus annettiin Mielenrauhan toiselle toimistolle Peace of Mind HK:lle. Koulutus keskittyy edelleenkin ainoastaan vuorovaikutustaitojen avulla tapahtuvaan tilanteen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.

Alkuvuodesta 2019 alkaen on lentoyhtiön edustajia koulutettu Totti Karpelan toimesta. Yhteistyö juontaa juurensa vuonna 2013 alkaneesta koulutusyhteistyöstä. Lentoyhtiön henkilöstölle on koulutettu konfliktien ehkäisyn lisäksi reklamaatioiden hallintaa sekä henkilökohtaisen resilienssin kehittämistä.

Parhaillaankin meneillään olevan koulutuksen seuraava jatko-osa koskee maapalveluiden henkilöstön koulutusta. Yhtiön tavoitteena on tarjota yhdenmukaiset toimintamallit koko lentoyhtiön asiakaspalveluhenkilöstölle.7.6. Kunniaväkivallan ennaltaehkäisy seminaari - vielä 12 paikkaa vapaana


Viimeinen ilmoittautumispäivä 17.5.

Hinta: Julkiset toimijat 390 € + alv ja yksityiset toimijat 490 € + alv
Hinta sisältää: Patriarch työkalun, siihen liittyvän tukimateriaalin ja lounaan
Ajankohta: 07.06.2019 / klo 09.00-16.00
Koulutuspaikka: Ravintola Lasipalatsi, Helsinki
Ilmoittautumiset: Heikki Neuvonen, heikki.neuvonen@mielenrauha.com / 050 336 2624

Lataa seminaarin esite tästä: pdf Patriarch-seminaari 7.6. Mielenrauha (654 KB)


Mielenrauha koulutuspalvelut Oy järjestää kesällä yhden päivän mittaisen seminaarin Kunniaväkivallan ehkäisystä. Seminaarin luennoitsijana ja asiantuntijana toimii professori Henrik Belfrage Ruotsista.

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaalitoimen (erityisesti lastensuojelun), terveydenhuollon ja sivistystoimen henkilökunnille, mutta kaikki kiinnostuneet osallistujat otetaan avosylin mukaan.

Koulutuskielenä englanti.

Kunniaväkivallasta


Kunniaan liittyvä väkivalta on tyypillisimmillään kontrollointia eli rajoittamista, eristämistä, uhkailua ja pakottamista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kouluun saattamista ja koulutusvalintojen, vapaa-ajanvieton ja ystäväpiirin rajoittamista. Muun lähisuhde- ja perheväkivallan lailla kunniaan liittyvä väkivalta voi vakavimmillaan johtaa kuolemaan.

Monia väkivallan ehkäisytyössä käytössä olevia keinoja voidaan soveltaa myös kunniaan liittyvän väkivallan vastaiseen työhön. Kunniaan liittyvän väkivallan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että väkivallan keskiössä on seksuaalimoraaliin kytkeytyvä maine ja siihen pohjautuva yhteinen kunnia.


PATRIARCH - kunniaväkivallan riskienarviointityökalu


Kunniaväkivaltaan ja kunniaan liittyvä henkinen painostus ovat suurempi ongelma kuin mitä aiemmin on kuviteltu. Usein ongelman parissa työskenteleviltä ammattilaisilta puuttuu selkeä työkalu mahdollisen riskin tunnistamiseen ja riskiluokituksen tekemiseen. Kun väkivaltariski pystytään selkeästi määrittelemään, on uhrin turvaamiseksi tarvittavien toimenpiteiden määrittely huomattavasti helpompaa. Koulutus tarjoaa ohjeita riskien tunnistamiseen sekä mahdollisen uhan käsittelyyn.

Koulutus käsittää vankan teoriaosuuden sekä käytännön harjoituksia. Koulutuksen myötä osallistuja pystyy käyttämään PATRIARCH - kunniaväkivallan riskien arviointityökalua. Kurssin kouluttajana toimii professori Henrik Belfrage.


Professori Henrik Belfrage


Henrik Belfrage toimii kriminologian professorina Lindköpingin yliopistossa ja tutkimusjohtajana Vadstenan oikeuspsykiatrisella klinikalla sekä Bergenin yliopiston psykologian laitoksella vierailevana professorina. Belfrage on julkaisut yli 100 tieteellistä artikkelia ja toiminut mukana useiden väkivaltariskin arvioinnissa käytettävien työkalujen kehittämisryhmissä. Tunnetuimpia arviointityökaluja ovat mm. HCR-20v3 (Douglas, Hart, Webster & Belfrage), nykyisin ruotsin poliisin ja sosiaaliviranomaisten käyttämä SARA ja B-SAFER (Kropp, Hart & Belfrage) ja kunniaväkivallan riskiarviointiin kehitetty PATRIARCH (Belfrage, Strand, Ekman & Hasselborg)
 
Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Belfragella on runsaasti käytännönläheistä kokemusta väkivaltariskien arvioinnista. Ruotsin rikosseuraamuslaitokselle tehtyjen satojen arviointien lisäksi Belfrage on työskennellyt läheisessä yhteistyössä poliisin apuna sekä oikeuslaitoksen asiantuntijana.

Professori Belfrage on Association of European Threat Assessment Professionals-yhdistyksen (AETAP) johtoryhmän asiantuntijajäsen sekä International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS) yhdistyksen sihteeri.

Professori Belfrage työskentelee viikoittain oikeuspsykiatristen yksiköiden, poliisin, rikosseuraamusviraston sekä sosiaalitoimen ammattilaisten apuna.10.6.2019 Puhe-judo 1: tunnepitoisten ja haastavien asiakastilanteiden hallintaHINTA 390 € + alv


Hintaan sisältyy Puhe-judon kirjallinen materiaali, tarjoilut sekä todistus


Paikka ja aika: 10.6.2019 / klo 09.00-16.00, Ravintola Lasipalatsi, Helsinki


Tämän koulutuksen jälkeen osaat hoitaa haastavat vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteet hallitusti ja ammattimaisesti. Tilaisuudessa keskitytään kasvokkain ja puhelimessa tapahtuvaan viestintään ja vuorovaikutukseen tilanteissa, joissa vastapuoli on kiihtynyt, turhautunut, vihainen, pettynyt tai jonkin muun tunnekuohun vallassa, ja jolloin normaali viestintä sekä faktatietoihin perustuva selittäminen ei rauhoita vastapuolta.


Koulutuksessa opitaan koko haastavan palvelutilanteen hoitamisen draaman kaari aloituksesta rauhoittelun ja ratkaisun etsimisen kautta tyylikkääseen tilanteen päättämiseen. Opittujen taitojen ja tekniikoiden avulla parannetaan myös osallistujan työssä jaksamista ja työhyvinvointia, sekä vähennetään eskaloituvien konfliktien määrää omassa organisaatiossa. Mitä aikaisemmin ammattilainen osaa reagoida vastapuolen muuttuneeseen tunnetilaan, sen suuremmalla todennäköisyydellä tilanteet saadaan hallintaan.Koulutuksen sisältö:


- Mistä tekijöistä asiakkaan pettymys tai haastava käytös voi johtua sekä voiko tekijöihin vaikuttaa

- Tunnepitoisten tilanteiden ja ihmisten kohtaaminen ammattimaisesti

- Tunnetilojen purkaminen ja hallitseminen tehokkaasti

- Miten hallita omia tunteita vaikeissa palvelu- ja viestintätilanteissa

- Mitä tarkoittaa ammattimainen suhtautuminen viestinnällisiin konflikteihin ja mitä sillä saavutetaan

- Miten ammattilainen valmistautuu haasteellisiin viestintätilanteisiin

- Assertiivisuuden eli oikeanlaisen ja jämäkkyyden merkitys viestinnän onnistumisessa

- Miten asetetaan ammattimaisesti asiakkaan käytökselle tai vaatimuksille rajat

- Kuuntelu ja kohtelu - yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistunutta viestintää

- Mitä "Aggressio-oppineen" kohtaamisesta ja rauhoittelusta pitäisi tietää jotta tilanne voidaan hallita

- Mitä ovat taistelurituaalit ja miten niiden tunnistaminen auttaa haastavissa viestintätilanteissa

- Ensivaikutelman ja ennakkoasenteiden vaikutus tilanteen hallintaan

- Kehonkielen taikaa, mitä ovat rauhoittavat eleet?

- Mitä eleitä ei ainakaan kannata käyttää ja minkälaista sanatonta viestintää tulisi välttää onnistuneen viestinnän takaamiseksi.

- Miten ja mitä ei kannata sanoa, sekä miten pystyn tunnistamaan ja välttämään näitä kuoppia

- Miltä ammattilainen näyttää ja kuulostaa haastavissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa

- Draaman kaari: aloitus, rauhoittelu, ratkaisun etsiminen ja tilanteen tyylikäs päättäminen

- Jokaiselle jotakin: Puhe-Judon™ helposti muistettavat peruslauseet, tekniikat ja askelkuviot
Osoitelähde: Mielenrauha koulutuspalvelut Oy asiakasrekisteri

Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy
Kruununkuja 3 B4, 02180 ESPOO
Toimisto, puh. (09) 727 99 370
info@mielenrauha.com
www.mielenrauha.com
Block not found.