Header

Näyttökuva 2016-02-11 kello 11.27.56

Ota yhteyttä


Facebook

Tutustu
Mielenrauhan Facebook-sivuihin

AjankohtaistaKansainvälinen saavutus


YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner

TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄMielenrauha ja LähiTapiola aloittavat yhteistyön.


Näyttökuva 2018-8-28 kello 16.07.48


LähiTapiola alkaa tarjota yritysasiakkailleen Mielenrauha Oy:n palveluja vastatakseen fyysisten uhkien sekä henkisesti kuormittavien tilanteiden, kuten työpaikkakiusaamisen tai epäasiallisen käytöksen aiheuttamiin vahinkoihin.


Lainsäädännön mukaan työnantajan tulee tunnistaa ja selvittää työhön liittyvä väkivallan uhka ja arvioida sen merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Jos työpaikalla väkivallan uhka on ilmeinen, työ on järjestettävä siten, että väkivaltatilanteet estetään mahdollisuuksien mukaan ennakolta.


- Useilla toimialoilla väkivallan uhkatilanteet ovat tänä päivänä valitettavasti tilastojen ja asiakkailtamme tulleiden havaintojen mukaan yhä enenemissä määrin osa työnkuvaa. Työpaikkaväkivalta voi ilmetä paitsi asiakkaiden taholta ilmenevänä fyysisenä väkivaltana tai väkivallan uhkana, myös työyhteisön sisältä tulevana kiusaamisena tai ahdisteluna. Kokemustemme mukaan valitettavan usein työpaikoilla ei kuitenkaan välttämättä ole riittäviä valmiuksia edellä mainittujen asioiden hallintaan ja asian puheeksi ottaminen itse kiusatun, kollegan tai esimiehen toimesta ilman selkeää toimintamallia voi olla vaikeaa, kertoo henkilöriskienhallinnan johtava asiantuntija Vesa Kynsijärvi.


LähiTapiola haluaa tukea asiakkaitaan osana henkilöriskienhallinnan palveluitaan parhaalla mahdollisella tavalla myös työpaikkaväkivallan hallinnassa. Siksi LähiTapiola on käynnistänyt yhteistyön Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy:n kanssa. Mielenrauha Oy on Suomessa alallaan suurin ja laadukkain yksinomaan erilaisten haastavien ja poikkeavien tilanteiden hallintaan keskittynyt koulutus- ja asiantuntijayritys, jonka painopisteenä on ongelmien ennaltaehkäisy.


Tutustu LähiTapiolan yrityspalveluihin täällä


Kenelle palvelu on suunnattu?


Mielenrauha Oy:n toimitusjohtajan Totti Karpelan mukaan tyypillisesti kyseisten ongelmien kanssa painii yritys, jolla on paljon toimintaa asiakasrajapinnassa kuluttajien kanssa. Yleensä yritys myös on tiiviissä vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Yhtä tiettyä toimialaa on kuitenkin vaikea nimetä, sillä vuorovaikutus on Karpelan mukaan maailmassa lisääntynyt lähes kaikilla toimialoilla.


Sosiaalisen median kautta valittaminen on lisännyt asiakaspalvelun haasteita, sillä valitukset eivät aina ole objektiivisia ja välttämättä totuudenmukaisia. Kun sosiaalinen media ottaa kopin valituksesta, voivat seuraukset olla yritykselle kohtuuttomia.


- Yleensä asiakas kokee, että hänen tarpeisiinsa ei ole vastattu tai hän ei muuten saa tahtoaan läpi: auton huolto viivästyy tai lapsi ei pääse vanhemman haluamaan päiväkotiin. Myös asiakaspalveluhenkilökunnan asenteita on kuitenkin tarkasteltava. Asiakkaiden suunnalta tuleva haistattelu, uhkailu ja verbaalinen häirintä ovat huomattavasti yleisempiä sekä merkittävämmässä roolissa kuin varsinainen fyysisen väkivallan uhka tai tilanteet. EU:n työpaikkaväkivallan määrittelyn alle kuuluu myös henkinen väkivalta ja uhkailu, jotka ovat huomattavan yleisiä ja lisääntymään päin, Totti Karpela kertoo.


EU-maihin verrattuna Suomessa on eniten tilastoituja työpaikkakiusaamistapauksia, joka johtuu osittain myös siitä, että Suomessa tapauksia ilmoitetaan ja tilastoidaan varsin tunnollisesti moneen muuhun maahan verrattuna. Fyysisten uhkien, työpaikkakiusaamisen ja asiattoman käytöksen ennaltaehkäisyyn on kuitenkin olemassa selkeä tarve useilla työpaikoilla toimialasta riippumatta ja tuohon tarpeeseen LähiTapiola lähtee nyt yhdessä Mielenrauhan kanssa vastaamaan.


Webinaari aiheesta marraskuussa


LähiTapiola järjestää perjantaina 2.11. aamupäivän mittaisen webinaarin aiheesta, jossa puhumassa on muun muassa Totti Karpela.

Mielenrauhan pääkouluttaja Totti Karpela kävi uusimassa Certified Threat Manager tutkinnon yhdysvalloissa - maailmassa vain 85 TUTKINNON SUORITTANUTTA


Mielenrauhan pääkouluttaja ja asiantuntija Totti Karpela kävi Yhdysvalloissa uusimassa CTM (Certified Threat Manager) tutkinnon Association of Threat Assessment Professionals-seminaarissa. Certified Threat Manager tutkinto on väkivaltariskin hallintaan liittyvä tutkinto. Tutkinto pitää uusia kahden vuoden välein.


Tällä hetkellä maailmassa on 85 kappaletta mainitut tutkinnon suorittanutta ammattilaista ja Totti Karpela on ainoa Yhdysvaltojen ulkopuolella mainitun pätevyyden omaava ammattilainen.

Mielenrauhan asiakkaat saavat tarvittaessa maailman parhainta ja asiantuntevinta konsultointia sekä asiantuntijapalveluita työpaikan sisäisiin tai ulkopuolelta tuleviin häirintä- ja uhkatilanteisiin.


Tarjoamme oheisia palveluita sisäisiin ja ulkoisiin häirintä- sekä uhkatilanteisiin liittyen:- Uhkaavan, häiritsevän tai oudon käytöksen tai tapahtuman hallinta

- Henkilön käytöksen perusteella laaditut uhka- tai vaarallisuusarviot (työntekijät / muut)

- Kirjoitettujen uhkausten tai sekavien viestien analyysit ja vaarallisuusarviot

- Organisaation häirintäohjeistuksen kirjoittaminen tai voimassaolevien ohjeiden oikolukeminen

- Toimintaohjeiden ja suunnitelman laatiminen uhka-, uhri- tai tapauskohtaisesti.

- Uhkausten kohteeksi joutuneiden henkilöiden henkinen huolto + tuki, defusing sekä debriefing

- Häirintään, häiritsevään käytökseen ja/tai uhkauksiin syyllistyneen tai epäillyn ihmisen haastattelut, vaihtoehtoisten ratkaisumallien löytäminen  konfliktitilanteisiin

- Organisaation avainhenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten valmentaminen

- Turvallisten irtisanomistilanteiden valmistelu sekä rekrytointi- sekä jälkihaastatteluprosessien tarkistaminen ongelmakäyttäytymisen ehkäisemiseksi

- Kirjallisten lausuntojen luotettavuusanalyysit

- Kansainvälisten uhka-analyysijärjestöjen (ATAP, CATAP, AETAP, APATAP) verkostojen hyödyntäminen kansainvälisesti luotettavien uhka-analyysien laatimisessa

3.-4.10. Haasteelliset palvelutilanteet - vuorovaikutustaidoilla voitollisiksi, ESPOO.


Kuuntelu ja kohtelu - yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistunutta palvelua!


ILMOITTAUDU TÄSTÄ!


Jokainen meistä on organisaationsa asiakaspalvelun avainhenkilö silloinkin, kun palvelutilanteessa kohdataan voimakkaan tunteen vallassa oleva ihminen. Sinä joko varmistat tai äärimmäisessä tapauksessa vaarannat asiakaskokemuksen, mikäli annat tunteiden sävyttää viestintääsi. Tilanteen keskiössä on asiakkaan rauhoittaminen henkilökohtaisella viestinnällä, empatialla, huolellisilla sanavalinnoilla sekä esimerkiksi kuuntelun eri keinoilla. 

Haasteelliset palvelutilanteet - vuorovaikutustaidoilla voitollisiksi -koulutuksessa opit viestintätaitoja, joiden avulla voit ennaltaehkäistä konfliktien syntymistä. Opit myös eskaloituneiden tilanteiden hillinnän ja hallinnan silloin, kun ihminen on turhautunut, pettynyt, kiihtynyt tai muun voimakkaan tunteen vallassa. Mitä tehokkaammin ja mitä aikaisemmassa vaiheessa asiakkaan tunnetila saadaan hallintaan, sen vähemmän asiakkaat kokevat tarpeellisena valittaa tilanteen laukaisseesta aiheesta.

Koulutuksessa opit mm:

 • Mistä kaikista tekijöistä asiakkaan tunnepitoinen käytös voi johtua?
  • Tunteen vallassa olevan asiakkaan kohtaaminen ammattimaisesti
 • Miten hallita omia tunteitaan haastavassa palvelutilanteessa?
  • Assertiivisuuden eli oikeanlaisen jämäkkyyden merkitys viestinnässä
 • Mitä eleitä ja ilmeitä ei kannata käyttää, ja minkälaista sanatonta viestintää tulisi välttää onnistuneen asiakaskokemuksen varmistamiseksi?
  • Draaman kaari; aloitus, rauhoittelu, ratkaisun etsiminen ja tilanteen tyylikäs päättäminen

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus soveltuu kaikille ammattilaisille, asiantuntijoille ja esimiehille, jotka työskentelevät esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä tai esimerkiksi työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja henkilöturvallisuuden parissa. Lisäksi koulutus sopii sellaisille ammattihenkilöille ja esimiehille, jotka kohtaavat työssään voimakkaan tunteen vallassa olevia asiakkaita, asukkaita, oppilaita, potilaita ja omaisia.

Kuka päättää sinun tunteistasi? Tule oppimaan palveluviestinnän vuorovaikutustyökalusta, jolla helpotat arkeasi yhä haastavammaksi muuttuvassa asiakaspalvelukentässä!

11.10.2018 Kohtuuttomat valittajat Koulutus, Totti Karpela, kauppakamarilla


Miten toimia, kun asiakkaiden valitus ylittää kohtuuden rajat?


Palautteen vastaanottaminen on osa jokaista asiakaspalvelutyötä. Positiivisen palautteen lisäksi asiakaspalvelutyöntekijä joutuu käsittelemään myös reklamaatioita ja valituksia. Yksittäiset valitukset voivat tulla aiheesta ja niiden käsittely voi sujua rutiinilla, mutta miten toimia kun asiakkaan valitus ylittää kohtuuden rajat? Miten reagoida, jos vastassa on "ammattivalittaja" ja valittamiselle ei näy loppua?


Tämän koulutuksen jälkeen hoidat hankalatkin tapaukset tyylillä!


Koulutuksen jälkeen osaat tunnistaa erityyppisten valittajien käyttäytymismallit ja tiedät, miten valitusten käsittely hoidetaan kunnialla loppuun eri osapuolia tyydyttävällä tavalla. Totti Karpela tarjoaa selkeitä ja helposti noudatettavia toimintamalleja kohtuuttomien valitusten ja sitkeiden valittajien kanssa toimimiseen.


Lue aiheeseen liittyvä ajankohtainen  artikkeli Kauppalehden sivuilta!


ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT
7.-8.11. Haasteelliset palvelutilanteet - vuorovaikutustaidoilla voitollisiksi, TAMPERE.


Kuuntelu ja kohtelu - yksinkertaisilla keinoilla kohti onnistunutta palvelua!


ILMOITTAUDU TÄSTÄ!


Jokainen meistä on organisaationsa asiakaspalvelun avainhenkilö silloinkin, kun palvelutilanteessa kohdataan voimakkaan tunteen vallassa oleva ihminen. Sinä joko varmistat tai äärimmäisessä tapauksessa vaarannat asiakaskokemuksen, mikäli annat tunteiden sävyttää viestintääsi. Tilanteen keskiössä on asiakkaan rauhoittaminen henkilökohtaisella viestinnällä, empatialla, huolellisilla sanavalinnoilla sekä esimerkiksi kuuntelun eri keinoilla. 

Haasteelliset palvelutilanteet - vuorovaikutustaidoilla voitollisiksi -koulutuksessa opit viestintätaitoja, joiden avulla voit ennaltaehkäistä konfliktien syntymistä. Opit myös eskaloituneiden tilanteiden hillinnän ja hallinnan silloin, kun ihminen on turhautunut, pettynyt, kiihtynyt tai muun voimakkaan tunteen vallassa. Mitä tehokkaammin ja mitä aikaisemmassa vaiheessa asiakkaan tunnetila saadaan hallintaan, sen vähemmän asiakkaat kokevat tarpeellisena valittaa tilanteen laukaisseesta aiheesta.

Koulutuksessa opit mm:

 • Mistä kaikista tekijöistä asiakkaan tunnepitoinen käytös voi johtua?
  • Tunteen vallassa olevan asiakkaan kohtaaminen ammattimaisesti
 • Miten hallita omia tunteitaan haastavassa palvelutilanteessa?
  • Assertiivisuuden eli oikeanlaisen jämäkkyyden merkitys viestinnässä
 • Mitä eleitä ja ilmeitä ei kannata käyttää, ja minkälaista sanatonta viestintää tulisi välttää onnistuneen asiakaskokemuksen varmistamiseksi?
  • Draaman kaari; aloitus, rauhoittelu, ratkaisun etsiminen ja tilanteen tyylikäs päättäminen

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus soveltuu kaikille ammattilaisille, asiantuntijoille ja esimiehille, jotka työskentelevät esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä tai esimerkiksi työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja henkilöturvallisuuden parissa. Lisäksi koulutus sopii sellaisille ammattihenkilöille ja esimiehille, jotka kohtaavat työssään voimakkaan tunteen vallassa olevia asiakkaita, asukkaita, oppilaita, potilaita ja omaisia.

Kuka päättää sinun tunteistasi? Tule oppimaan palveluviestinnän vuorovaikutustyökalusta, jolla helpotat arkeasi yhä haastavammaksi muuttuvassa asiakaspalvelukentässä!
20.11. Sähköisen viestinnän haastavat tilanteet sekä ammattimaisten vastineiden luominen tunnepitoisiin viesteihin


Helsingissä 20.11. klo 12-16


Hinta 250 € + alv


"Ei riitä, että suurin osa palvelu- ja asiantuntijahenkilöistä osaa haastavat asiakastilanteet teknisesti oikein - "taiteellinen vaikutelma" on oltava myös kunnossa, on näytettävä ja kuulostettava ammattilaiselta kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa"

Koulutuskokonaisuus jossa keskitytään haastavien viestintätilanteiden hallintaan sähköisessä vuorovaikutuksessa sekä viestintävälineissä. Koulutuksen erityisessä keskiössä on tunnepitoisiin kirjallisiin viesteihin tai valituksiin vastaaminen, vastausviestien kehittäminen sekä ammattilaisen ajankäytön tehostaminen turhien viestien vähentyessä. 

Koulutuksen sisältö

- Haastavan viestintätilanteen "Pelin 8 sääntöä" - säännöt osaava pärjää viestinnässä

- Asenteen, empatian, tunnetilan vastaanottamisen merkitys ja päätekniikat

- Viestiin vastaaminen: Aloitus - tilanteen haltuunotto - ratkaisun löytäminen - tilanteen tyylikäs päättäminen

- Kiihtyneen asiakkaan tunnetilojen purkaminen ja hallinta

- Omien tunteiden hallinta vaikeissa palvelu- ja asiakasviestintätilanteissa

- Ammatillisuus ja ratkaisukeskeisyyden merkitys kirjoitetussa viestinnässä sekä vastineissa

Lisäksi - case-harjoituksia oikeasta elämästä sekä toimivien vastausmallien kehittäminen eri tyyppisiin viesteihin sekä tilanteisiin

- valittujen case-esimerkkien ja erilaisten tunnepitoisten viestien läpikäyntiä

- vastausmallit: minkälaisiin viesteihin pitää reagoida erityisellä huolellisuudella

- miten epäasiallisiin viesteihin tai asiattomuuksiin vastataan
27.11. Resilienssi valmennus -  Organisaatioille ja ammattilaisille muutoksien aiheuttaman kuormituksen hallintaan


Helsingissä 27.11. klo 12-16


Hinta 390 € + alv


Hinta sisältää henkilökohtaisen resilienssitestin ja raportin


Organisaatioiden ja samalla myös yksittäisten ammattilaisten tavoitteena on ennakoida tulevia muutoksia mahdollisimman tarkasti sekä toteuttaa tarpeelliset korjausliikkeet ennalta opittujen suunnitelmien mukaisesti. Lähtökohtaisesti näin kuitenkin tapahtuu harvoin, sillä monet muutostarpeet ja poikkeustilanteet tulevat eteen yllättäen ja suunnitellutkin muutostarpeet pitävät sisällään yllätyksiä.

Mitä tehokkaammin organisaatio, tiimi tai yksilö selviävät sekä palautuvat resursseja kuluttavasta muutoksesta tai poikkeamatilanteesta sitä korkeammasta resilienssistä puhutaan. Resilienssiä tilanteiden hallintaan ja niistä nopeasti palautumiseen syntyy siitä, että pikaisten tai hätäisten ratkaisujen lisäksi analysoidaan kohdatut ongelmat sekä etsitään niihin yhä tehokkaampia ratkaisumalleja - niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Resilientti tiimi ja organisaatio muodostaa analysoinnin sekä ammattilaisen henkilökohtaisen kehittämisen kautta tehokkaampia toimintamalleja muutoksien hallintaan ja niistä selviämiseen.

"Meitä on moneen junaan" - yllättävät poikkeustilanteet, muutokset tai organisaation ratkaisumallit voivat olla yhdestä näkökulmasta toimivia sekä helposti hallittavia kun toisesta näkökulmasta nämä voivat vaatia paljonkin energiaa sekä vaikuttaa merkittävästi työtehokkuuteen sekä jaksamiseen. Siksi organisaation sekä tiimien olisikin hyvä tarkastella muutoksien hallintaan tehtyjä toiminta- sekä reagointimalleja useista eri näkökulmista.

Resilientti organisaatio voi resilienssin kehittämisen lopputuloksena nähdä muutoshaasteissa sekä yllättävissä poikkeustilanteissa mahdollisuuksia uuden kehittämiselle sen sijaan, että poikkeustilanteet nähtäisiin vain takaiskuina sekä kuluttavina tapahtumina.

Yksilön ja organisaation resilienssin kehittämiseksi on tarjolla henkilökohtaiset ja tiimin resilienssi testit sekä raportit. Nämä yhdistettynä laadukkaaseen Mielenrauhan Resilienssi-valmennukseen auttavat yksilöitä sekä organisaatioita kehittämään resilienssiä sekä lyhentämään yllättävien tilanteiden aiheuttamia matalan tuottavuuden jaksoja.

Resilienssi profiilit tehdään Resilience Alliancen hallinnoiman palvelun kautta verkossa.Koulutuksen sisältö


1. Resilienssin määritelmä


Muutoksen haaste
Muutokseen sopeutuminen
Muutokseen liittyvä ylikuormitus
Muutosylikuormituksen oireet

2. Henkilökohtaisen resilienssin ominaispiirteet


Resilienssi, Päättäväisyys (Grit), ja Sisu
Resilienssikeskustelu
Resilienssin ominaispiirteet = Muutosmuskelit
Resilienssin ominaispiirteiden avaaminen ja vaikutukset
Omien ominaispiirteiden hyödyntäminen

3. Henkilökohtainen resilienssi -profiilisi


Esimerkkiprofiilin avaaminen yhdessä osallistujien kanssa
Profiilitulosten tulkinta
Ryhmän tai tiimin resilienssi-profiilin avaaminen
Resilienssi toiminnassa: The Chaos Game

4. Kehityssuunnittelu


Oman Resilienssin kehittäminen
Kehityssuunnitelmamalli
HarjoituksiaMielenrauhan henkilötietosuoja TIEDOTE


Tietosuoja-asetus vaikuttaa mm. siihen, miten Mielenrauha koulutuspalvelut Oy voi kerätä ja käyttää henkilötietojasi. Asetus vahvistaa yksityisyyden suojaasi.

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan oikeuksiasi, jotka kattavat myös hallintasi markkinointiviestiemme suhteen.

Saat tämän viestin ja uutiskirjeen, koska olet epyytänyt meiltä joskus tarjouksen, olet meidän nykyinen asiakas, koulutukseen osallistunut yksityishenkilö tai olet pyytänyt päästä jakelulistoillemme palautekyselyidemme tai verkkosivujemme kautta.

Voit koska tahansa lopettaa tilauksen ja poistaa tietosi rekistereistämme joko suoraan uutiskirjeen "poistu jakelulistalta"- painikkeella tai olemalla yhteydessä info@mielenrauha.com.

Mikäli et halua poistaa tietojasi jakelulistoiltamme, saat uutiskirjeemme sekä erikoistarjouksia sekä tiedotteita toiminnastamme myös jatkossa.


MIELENRAUHAN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE pdf Rekisteri- ja tietosuojaseloste (74.3 KB)


REKISTERI JA TIETOSUOJA SIVU


Osoitelähde: Mielenrauha koulutuspalvelut Oy asiakasrekisteri

Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy
Kruununkuja 3 B4, 02180 ESPOO
Toimisto, puh. (09) 727 99 370
info@mielenrauha.com
www.mielenrauha.com
Block not found.